Barter Nedir ?

Avantajları Nelerdir

NAKDİNİZ KASANIZDA KALIR

Bir firma sisteme dâhil edilirken, Barter Ortak Pazarı’ndaki bir talebi karşılaması dikkate alınır. Bu nedenle firmalar; üyeliklerin başlangıçlarında %95 gibi bir oranla satış yaparak alacaklı olurlar. Satın alma süreci başladığında, nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürünün alacak bakiyesine karşılık satın alabilir. Üye firma böylelikle nakit ödeme yapmadan, kendi ürettiği mal veya hizmeti ile ihtiyacını karşılar, nakdi kasasında kalır.


PAZARINIZI GENİŞLETİR

Barter Sistemi’nin önemli avantajlarından biri de firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek pazar ağı kazandırmasıdır. Barter Ortak Pazarı özellikle girişimcilere, başlangıç yıllarında oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter Ortak Pazarı ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile tanışma ve iş birliği yapma imkânı bulunmaktadır.


ALIMLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Barter Sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti ortadan kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri, nakit teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti Barter ile alım yapabilir.


REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAR

Uzun zaman boyunca Barter Sistemi’ni kullanan üye firmalar, üretimde kullanacakları hammadde ya da yarı mamullerini Barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada, özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilirler.


YENİ İŞ BİRLİKLERİ SUNAR

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar birbirleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma Barter Sistemi’nin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve kârlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de kârını artırabilmektedir.


ATIL KAPASİTENİZİ İŞLETİR

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan Barter’ı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücü ve kapasitenin zorlanarak %5 ila 10 arasında fazla bir üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler Barter Sistemi’ne arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kâr oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.


SATIŞLARINIZI ARTIRIR

Atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde, satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların; Barter Sistemi’ni ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları, nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin Barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.

Sistem Nasıl Çalışır

Türk Barter’a üyelik; firmaya Türk Barter brokerleri tarafından Sistem Tanıtımı yapılması ile başlar. Sistem Tanıtımı neticesinde üye olmaya karar veren firma; Üyelik Sözleşmesi’ni imzalayarak Üyelik Müracaat Dosyasını hazırlar. Üyenin dosyası, Kurul tarafından incelenir ve onaylanmasının ardından firmanın üyeliği kabul edilmiş olur. Üyenin, arz ve talep bilgileri sisteme kaydedilerek duyurulur. Arz ve taleplerin karşılanması esasına göre firmalar arasında “Seans” oluşturularak taraflar bir araya getirilir. Barter İşlemi için Üyeler arası anlaşma sağlanır ve gerekli kontrollerden sonra işlem uygun bulunursa, Türk Barter tarafından “Onay” verilir. Alıcı Barter Çeki düzenler. Satıcı hesabı alacaklandırken Alıcı hesabı da borçlandırılır.

Sistem Tanıtımı

Barter Ortak Pazarı’ndan talep edilen mal veya hizmetlerden Ortak Pazar içerisinde mevcut olmayanlar var ise Türk Barter tarafından firma araştırması, tespit, inceleme ve görüşmeler başlatır. Hedeflenen firmalar araştırılarak ön proje ile ziyaret edilir. Barter Sistemi hakkında bilgi verilir. Firmaya talep edilen ürün hakkında bilgi verilir. Firmanın incelemeler sonucunda olumlu yaklaşımı olur ise Üyelik Müracaatı değerlendirilir.

Üyelik Sözleşmesi

Barter Sistemi’nden bahsedebilmek için Türk Barter’ın kurup işlettiği sisteme üyelik sözleşmesi imzalayarak kayıtlı olmak gereklidir. Bu sürecin başka bir ifadesi de Barter Hesabı açtırmaktır. Bankalar ile çalışılırken açılan mevduat hesabı karşılığı, Barter Sistemi’nde de Türk Barter bünyesinde bir Barter Hesabı açmaktır. Bu sürecin başında da mutlaka şart ve kuralların işletilebilmesi için sözleşme yapılır.

Üyelik Müracaatı

Üyelik sürecinin başlatılmasını talep eden firma, gerekli hazırlıkları yapar. Bunun için Türk Barter’ın istediği dokümanlar; 2 adet imzalı Üyelik Sözleşmesi, Üye Bilgi Formu, Arz ve Talep Bildirim Formu, Satış Yapılması Hedeflenen Firma Bilgileri Formu, Satınalma Yapılan Referans Firma Bilgileri Formu, Faks Taahhütnamesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi, Faaliyet Belgesi’dir. Başlangıçta bu evraklar talep edilirken, ileride teminata dayalı bir alım işlemi yani, kredi kullanımı söz konusu olduğunda mali ve kredi incelemesine kaynak teşkil edecek resmi onaylı dokümanlar da talep edilir. İstenen evraklar hazırlandığında Türk Barter Genel Merkezine Broker aracılığı ile müracaat yapılır. Her müracaat Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Onaylanmış her müracaat için bir Barter Hesabı açılır.

Arz ve Talep Bilgilerinin Duyurulması

Barter Ortak Pazarı’na dâhil olan her firmaya ait arz ve talep bilgileri, Barter otomasyon sistemine kaydedilir. Arzlar özellikle e-mail, fax, çeşitli yayın organları ve internet aracılığı ile Sistem içerisinde yer alan diğer üyelere bildirilir. Barter Otomasyon Sistemi’nde karşılaştırmalar yapılır. İncelemeler neticesinde karşılaştırılan her arz ve talep bir muhtemel işlem olarak algılanır. Bu yapı, ayrı bir alanda otomatik takibe de alınır.

Seans Takibi

Arz ve Talep karşılaştırması neticesinde muhtemel Barter İşlemleri “Seans” kapsamına alınır. Bu süreçte taraf üyeler Türk Barter brokerleri aracılığı ile bir araya getirilir. Barter İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği ve danışmanlığını sunarlar.

Yetki Kodu Talebi

Alıcı ve Satıcı üye alım-satım için anlaşma sağladıklarında Satıcı üye Türk Barter Merkezini arayarak Barter İşlemi hakkında bilgileri sunar ve Barter işleminin yapılabilmesi için onay talep eder. Türk Barter Kredi Risk bölümü bu talebi incelemeye alır. Belirli değer altında olan işlem talepleri anında neticelendirilirken, bir limit üzerinde olan işlemler inceleme sürecine dâhil edilir. Özellikle Alıcı üyenin yeterli krediye sahip olup olmadığı durumlarda araştırma yapılarak şartlar uygun ise işlem için “Yetki Kodu” verilir.

Barter Çeki

Satıcı; işlem onayı için temin ettiği “Yetki Kodu” bilgisini, Alıcı üyeye ileterek Barter Çeki kesmesini talep eder. Barter Çeki, Barter İşlemlerinin gerçekliğini ve muhasebeleştirilmesini sağlayan kıymetli bir evraktır. Barter Çeki uygulamada üç nüsha kullanılır. Çek Alıcı, Satıcı ve Türk Barter taraflarına iletilir. Bu faaliyet sistem tarafından Satıcı sorumluluğuna verilmiştir. Barter İşlemlerine ait çek nüshaları Türk Barter Merkezine ulaştığı zaman Barter İşlemi kesinlik kazanır. Hesap kapatılarak işlem sonu yapılır.

Barter İşleminin Kaydedilmesi

Barter İşlemi’ni gerçekleştiren üyelerin Barter Hesapları Türk Barter tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter İşlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Barter İşlemi neticesinde satış yapan üye Türk Barter hesaplarında alacaklandırılır. Eş zamanlı olarak aynı işlemdeki alıcı üye borçlandırılır.