Takas, M.Ö. 6.000 yıllarında başlamış en eski ticaret yöntemidir. Bu yöntemde alışveriş bire bir yapılmak zorundadır. Oysa Barter Sistemi’nde alışverişin birebir yapılması zorunluluğu yoktur. Yine Barter Sistemi’nde mutlaka bir organizatör firmanın uhdesinde hareket ederek ve bir Barter hesabı işletilerek Barter yapılabilir.

Bir grup şirket kendi aralarında takas yöntemini kullanmaya karar verseler ve bu maksatla bir araya gelseler, yapılan alışverişlerin hesapları tutulmak zorundadır. Her şirket kendi hesabını tutacağından bir diğer şirketin alacaklı ya da borçlu konumuna müdahil olamayacaktır. Böyle bir sorun ile karşılaştıklarında ilk yapacakları aralarından birini hakem, muhasip ya da hesapları tutan bir organizatör seçmek olacaktır. Barter şirketleri, sadece bir araya getirerek alışverişin neticelenmesi yönünde çalışmazlar. Aynı zamanda Barter Sistemi danışmanlığını da yaparlar. Bu açıdan bakıldığında sistemin sağlıklı işletilmesi için bir organizatör tarafa ihtiyaç vardır. Bankalarda olduğu gibi bir bankanın üstlendiği görevi aradan çıkardığınızda şu anda işletilmekte olan bankacılık faaliyetlerini şirketler kendi aralarında yapmaya çalıştıklarında karşılaşacakları sorunlarla aynı şekilde Barter Sistemi’nde de karşılaşılır. Görülüyor ki Barter şirketi finansal bir modeli uygulatmaktadır. Sadece üyeler arasındaki alışverişi organize etmez, ihtiyaç sahibi şirketlere kredi açar. İşin de en önemli noktası budur.

Barter Sistemi, alternatif bir ticaret sistemidir. Mal ve hizmetlerinizi satarken ve ihtiyaç duyduğunuz mal ve hizmetleri satın alırken aynı zamanda Barter yöntemi ile de satış ve satın alma yapma imkanına sahip olursunuz. Bu modelin en önemli avantajı nakit tasarruftur. Dolayısıyla, Barter sistemi paranın bir alternatifi olarak kullanılırken nakitin bir güç olarak kullanılması gerektiği alanlar için işletmeye çok büyük bir destek sağlar. Özellikle şirketlerin Barter ile satış yöntemini uygularken atıl olan bir ürünü değerlendirdiklerinde ve karşılığında nakit harcayarak satın almak zorunda olacakları bir ürünü Barter ile aldıklarında faydayı maksimum seviyede kullanmış olacaklardır.

Barter Sistemi ile çalışmak isteyen bir şirket Türk Barter ile irtibata geçebilir. Web sitesinden ön müracaatını yapar. Yetkili broker arkadaşlarımız randevu alarak şirket birinci yetkilileri ile görüşürler. Barter Sistemini tanıtır ve Türk Barter’ın faaliyetlerinden bahsederler. Şirket sisteme dahil olmaya karar verdiğinde Üyelik bedeli ödeyerek müracaatını yapar. Alınan müracaatlar Türk Barter Yönetim Kurulu’nda gözden geçirilir. Kabul edilen adaylara Üyelik statüsü kazandırılarak Barter hesabı açılır.

Barter Sistemine dahil olan her üye için Türk Barter bir broker tayin eder. Broker, üyelerin Barter sistemi ile olan hem alış hem de satış yönü ile ilgili danışmanlık yapar. Öncelikle yeni üyelerin arz ve talep bilgilerini analiz ederek karşılaştırmalar yapar. Arz ve talep karşılaştırmaları örtüştürüldüğünde muhtemel işlem seansları kaydedilir. Muhtemel işlemler seansı, her bir brokerin özel olarak takip ettikleri ve üyeleri bir araya getirerek işlem yapmalarına yardımcı olan bir faaliyettir. Alıcı ve satıcı üye Barter ile alışverişe karar verdiklerinde işlem neticelenir.

Barter şirketleri benzeri organizasyonların tamamı üyelik bedeli alır. Üyelik bedeli organizasyonun işletilmesi, hesapların tutulması, brokerların atanması, sistemin her türlü gelişimi ve işletilmesi vb. işlevlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Serbest rekabet unsurlarının işletildiği her ticari uygulamalarda bu mümkündür. Müşteri kapmanın en can alıcı noktası bu yöntemdir. Her kurumsal şirket bu yöntemlerin nasıl işlediğini gayet iyi bilir ve bu tür uygulamalara prim vermez. Sonuçta bilinir ki bu uygulamanın bir sonraki aşaması sistemine bağladığı müşterilerinden bedel almanın daha kolay işletebileceği bir model olacaktır.

Üye listesi, Barter uygulamalarında bir mana taşımaz. Listenin kabarık ve adet olarak yüksek olması sadece etkileyici olabilir. Sadece referans amacına yönelik sunumlarımızda firma logolarına yer vermekteyiz.

Brokerlar üyelerinin taleplerini karşılamakla birinci dereceden sorumludur. Aynı zamanda Portföy Yönetimi bu sorumluluğu paylaşır. Ancak üye talep ettiği mal veya hizmetleri temin edilebilecek referansları da bildirmelidir.