Avantajları Nelerdir

NAKDİNİZ KASANIZDA KALIR

Bir firma sisteme dâhil edilirken, Barter Ortak Pazarı’ndaki bir talebi karşılaması dikkate alınır. Bu nedenle firmalar; üyeliklerin başlangıçlarında %95 gibi bir oranla satış yaparak alacaklı olurlar. Satın alma süreci başladığında, nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürünün alacak bakiyesine karşılık satın alabilir. Üye firma böylelikle nakit ödeme yapmadan, kendi ürettiği mal veya hizmeti ile ihtiyacını karşılar, nakdi kasasında kalır.


PAZARINIZI GENİŞLETİR

Barter Sistemi’nin önemli avantajlarından biri de firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek pazar ağı kazandırmasıdır. Barter Ortak Pazarı özellikle girişimcilere, başlangıç yıllarında oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter Ortak Pazarı ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile tanışma ve iş birliği yapma imkânı bulunmaktadır.


ALIMLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Barter Sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti ortadan kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri, nakit teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti Barter ile alım yapabilir.


REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAR

Uzun zaman boyunca Barter Sistemi’ni kullanan üye firmalar, üretimde kullanacakları hammadde ya da yarı mamullerini Barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada, özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilirler.


YENİ İŞ BİRLİKLERİ SUNAR

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar birbirleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma Barter Sistemi’nin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve kârlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de kârını artırabilmektedir.


ATIL KAPASİTENİZİ İŞLETİR

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan Barter’ı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücü ve kapasitenin zorlanarak %5 ila 10 arasında fazla bir üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler Barter Sistemi’ne arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kâr oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.


SATIŞLARINIZI ARTIRIR

Atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde, satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların; Barter Sistemi’ni ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları, nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin Barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.