BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 100
Kayıt Tarihi: 15-04-2023

TÜRK BARTER ‘ALTERNATİF FİNANS’ İLE KOBİ’LERE ÇÖZÜM OLUYOR

TÜRK BARTER ‘ALTERNATİF FİNANS’ İLE

KOBİ’LERE ÇÖZÜM OLUYOR

 

Türk Barter gerçekleştirdiği önemli projelerle KOBİ’lere destek vermeyi sürdürüyor. İş adamlarına krizde daha fazla kayba uğramamaları için barter sisteminin kullanılması çağrısı yaptı. Türkiye’de yaptığı başarılı çalışmalar ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle dünyada da örnek gösterilen Türk Barter, işletmelerin finansal ticari yapıları için bankacılık çözümlerine alternatif olan, barter sisteminin avantajlarını KOBİ’ler ile paylaştı. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri, üretimlerine ve yatırımlarına devam edebilmeleri, farklı pazara ulaşabilmeleri için barter sisteminden nasıl faydalanabilecekleri ve KOBİ’lere yönelik kredi paketi hakkında işadamları bilgilendirildi.

Rekabet gücü ve inovasyon temasında Kobi’lerin üretimden finansmana tüm sorunlarına çözüm olabilecek Alternatif Finans ve Ticaret modeli Barter sistemini ele alan Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; “Bugüne kadar, Ülkelerarası ticaret engellerini kaldıracak Uluslararası birliklerin oluşumuna öncülük ettik. Ekonomik Kalkınma için barterın nasıl kullanılabileceğini somut önerilerle anlattık. Ülke ekonomisinin ticaretimizin atardamarı Kobi’lere yatırımları ve büyümeleri için en önemli değerlerinin para değil, ürettikleri mal ve hizmet olduğunu anlatmaya çalıştık. Kaynakların verimli kullanılması zorunluluğu, bizi tüm dünyada giderek artan oranda tercih edilen ve kısaca “nakit yerine kaynak kullanımı” olarak özetlenebilecek Barter uygulamasına götürüyor.” Şeklinde sözlerini dile getirdi.

Türkiye’de Kapasite Kullanım Oranı Düşük

Gelişmekte olan ülkelerde, tam kapasite ile çalışan firmalara çok sık rastlanmadığına değinen Şimşek; “Türkiye’de de kapasite kullanım oranları düşüktür ve sektörlere göre değişmekle birlikte atıl kapasite bulunmaktadır. Yetersiz kredilendirme sistemi ve tekrarlanan Finansal Krizler, ekonomi için dengesiz bir ortam oluşturmaktadır. Bu ekonomilerde yer alan özellikle Küçük ve Orta dereceli işletmeler; kendilerinde girişimcilik ve yenilikçilik bulunmadığı için değil, kontrolleri dışındaki makro şartlar yüzünden başarısız olmaktadır. Bir Kobi kendi imkanları ve kısıtlı krediler ile ürünlerini arz ettiğinde büyük ölçekli firmalara göre daha hareketli bir sirkülasyona sahiptir. Ancak bu yetersiz ARGE, pazarlama ve çevre analizinden dolayı , işleyişi kısa süreli olmakta ve çoğu zaman finansman sıkıntısı  Kobileri zor duruma düşürmektedir. Türk Barter, üye firmaların birbirleri ile alışveriş yapabileceği ve kendi mal veya hizmetleri ile ödeme yapabileceği takas bağlantıları oluşmuştur. Bu ticari takas bağlantıları, finansal pazarlar pürüzsüz çalıştığı zaman, finansmanda tamamlayıcı bir araç, finansal pazarlar dengesiz olduğu zamansa bunlara alternatif olan bir araç sağlamaktadır.” Dedi.

Barter sistemini ve sistemin faydalarını her fırsatta aktararak, kamuoyunu bilinçlendirmeyi görev bilen Türk Barter’ın amacı; ticaret yaşamında parayı tamamen ortadan kaldırmak değil, salt para olmadan da ticaret yapılabileceği bilincini yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla Türk Barter olarak, Barter sisteminin küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tanınması ve kullanılmaya başlanması bizler için büyük önem taşımaktadır. Barter sisteminin ustalık ve tekniklerini kullanmak Kobi’lere büyük yararlar sağlayacağı gibi, ekonomiye de denge ve verimlilik katacaktır. Kobi’lere Kapital sağlamayı kolaylaştıracağına ve yaşam standartlarını yükselteceğine inandığımız barter sistemi, şirketlerin ellerindeki atıl kapasitenin değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Global ekonomi neredeyse ışık hızıyla entegre olmaktadır. Gerçek şu ki; modern barter sistemi, Pazar ekonomisinin tamamlayıcı bir parçasıdır ve burada ticaret finansal anlamda da ödemenin nakit değil aynı olarak yapılması ile organize edilmektedir.

Ticareti yeniden yorumlayarak üretimi teşvik etmek, atıl kapasiteyi harekete geçirmek, değişim ve kullanım aracı olarak paranın oluşturduğu finansman sorununu aşarak sektörlerin ve Kobi’lerin önünü açmak, farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşları ortak bir havuzda buluşturarak gerçek arz-talep dengesini kurmak ve yeni finans modeli Barter’ı Yurtiçi ve Yurtdışında sağlıklı adımlarla yaygınlaştırmak barter modelinin hedeflerini oluşturuyor.