Dr. M. Sırrı Şimşek

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜVENİLİR İŞ ORTAĞINIZ TÜRK BARTER

Barter Sistemi firmalara sağladığı katkıların yanında ülkeler arası ticarette de önemli bir rol oynamaktadır.

Milletler arası borçların Barterlaştırılması veya ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin devlet kasasından nakit çıkmadan Barter’la sağlanması ülkelerin ekonomik dengelerini kurmada çok önemlidir.

Bu hassas dengelerin sağlanmasında Barter işlemlerini sisteme oturtan Barter aracı şirketlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu güveni vermek, uluslararası Barter anlaşmalarına imza atmak, üye firmalara ve ülkesine olan sorumluluğunu yerine getirmek Barter şirketinin en önemli amacıdır.

Türk Barter yaptığı anlaşmalarla ulusal rolünün yanında uluslararası anlamda da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir görev üstlenmiştir.

Amerika ve Avrupa’daki yasal kabul görmüş uluslararası bağlantılarımıza her geçen gün yenisini eklemek için yoluna devam etmektedir.

Dünyamız çok hızlı gelişmeler yaşamakta ve her alandaki bu olumlu değişiklikler şimdiye kadar yaptıklarımızın yeterliliğini her gün sorgulamamıza neden olmaktadır. Bizler her gün yeni beklentilerle karşılaşmaktayız ve bu beklentilere akılcı çözümler getirmek için çalışmaktayız.

Uzun yıllara dayanan güvenilirliğimiz; kalite odaklı çalışma anlayışımız ve kurumsal yapımız en önemli kaynaklarımızdır. Tüm çalışmalarımızda bizlere yol gösteren ana ilkelerimiz; gelir ve istihdam oluşturmak, ülkemizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini en üst seviyeye yükselterek büyümek, yurt içinde ve yurt dışında güvenilir marka olmayı sürdürmektir.

Türk Barter olarak tüm ilişkilerimizde 'Güvenilir iş ortağı' olma ilkesinin gelişmemizin temeli olduğuna inanıyoruz.

Hedeflerimizi bu inançtan aldığımız güçle gerçekleştireceğiz. Bilgiye erişim, bilgiyi üretme ve bilgiyi kullanmanın öneminin artık tartışılmadığı çağımızda hızlı ve etkin organize olabilmek de bir o kadar önem taşımaktadır.

Her alandaki bu hıza ve esnekliğe, biz de yönetim sistemlerimiz, insan kaynağımız, bilgi sistemleri altyapımız ve organizasyonumuzla ayak uyduruyoruz. Türk Barter olarak üye olduğumuz Dünya Barter Birliği’nin misyonu gereği Barter endüstrisinin dünyadaki bütün ülkelerde yaygınlaştırılması ilkesinden hareketle her türlü bilgi ve teknik alt yapı konularında destek olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Kurulduğumuz günden beri hedefimiz, işleri daha da iyiye taşıyarak, en önemli kaynağımız olan ‘insan’ı verimli ve başarılı hale getirecek sistemleri oluşturmak, küreselleşen dünyada fırsatları erken yakalayıp ülke ekonomisine faydalı olacak şekilde değerlendirmek, çağdaş yönetimin gerektirdiği kurumsal yönetim kurallarını uygulamak, hep beraber el ele vererek ve daha etkin çalışarak, Türk Barter’ı uzun yıllar varlığı güvenle anılan bir grup yapmaktır.

Bizi farklı kılan, geleneksel yapımız gereği, kaliteden taviz vermeyen, müşteri memnuniyetini amaç edinmiş, rekabetçi, ilişkide bulunduğu tüm kişi ve kuruluşlarla dürüst ve saygılı ilişkiler içinde olma özelliğimizdir.

Biz bu geleneksel yapımız ile iletişim ve teknoloji çağının gerektirdiği çağdaş yönetim ilkelerini birleştirerek önümüzdeki yıllarda başarıyı daha fazla yakalayacağımıza tüm Türk Barter ailesi olarak inanıyoruz.