Yönetim Kurulu

Yönetim satır 1
Dr. M. Sırrı Şimşek
Yönetim Kurulu Başkanı

sirri.simsek@turkbarter.com

Yönetim satır 2
Emrullah Şimşek
Yönetim Kurul Üyesi

emrullah.simsek@turkbarter.com

Mevlüt Çelik
Başkan Yardımcısı

mevlut.celik@turkbarter.com