BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 106
Kayıt Tarihi: 03-08-2023

ALTERNATİF FİNANS MODELİ KUDÜS ÜNİVERSİTESİ’NDE!

Kudüs Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu; Yeni Ekonomi Barter konulu Konferansı için Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek’i davet etmiştir. Üniversite Yöneticileri, Öğretim Görevlileri ve Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Barter Konferansında; Yeni Ekonomi Barter ve İslam Ticaret Birliği Sunumu yapılmıştır.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Osmanlı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar arasında; Prof. Imad A.Khatib / Executive Vice President Of Jerusalem Campus, Prof. Dr. Mustafa Abu Sway , Prof. Hasan Dweik / Exec – Vice President, Hanna Abdel Nour / Vice President for Planning, Prof. Motasem Hamdan / Professor of Health Policy & Management, Dr. Yusuf S. Natsheh / General Director Centre for Jerusalem Studies , Hani Abu Diab / General Manager, Eng. Jamal Barahmeh / Ceo ile Barter Sisteminin gelişimi, faydaları, güncel uygulamaları ve Türkiye’deki başarılı örnekleri üzerinde duruldu.

 

NEDEN TÜRK BARTER?

 

Barter Ticaretini geliştirmek isteyen, değişen ekonomilerden olumsuz etkilenmeden faaliyetlerine devam etmeyi hedefleyen, değişime ve gelişime açık yeni fikirler ve kazanımlar sağlaması hedeflediğini belirten Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; “Ticaret, Finansman ve Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde kullanılan ticaret yöntemleri ve finans yöntemlerinin de günün değişen şartlarına uygun olarak gözden geçirilmesi ve geçerliliğin sorgulanması gerekmektedir. Yıllardır kullanılan leasing, faktöring, finansal enstrümanlar mali piyasalarda yeni kaynaklar oluşturmak ve kaynaklar üzerinde tüketiciye zengin ödeme imkânı sunan, içeriye önem vermişlerse de henüz beklenen katkıyı sağlayamamışlardır. İnsanlar ve firmalar için finansmanın büyük bir problem olduğu açıktır. Ekonomide yaşanan dengesizlikler sıfır finansman ihtiyacı doğururken dış finansman kaynaklarının azlığı işletmeleri yeni yatırım kararları konusunda zorlamaktadır. Firmalar ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı zamanında ödenebilir bir maliyetle sahip olabilirse iş dünyamız ekonomik yönde uzun mali yapıları güçlü kuruluşlar ile faaliyet gösteriyor olacaktır. Ancak bu problemleri bugünün gelişmiş ülkeleri de yaşadılar. Gelişmiş ülkelerin büyük krizleri zararsız atlatmalarında geliştirdikleri regülatör sistemlerin payı büyüktür. Kârın esas amaç olduğu ticaret dünyasında ister para, ister mâl takası olsun her işletmenin mutlaka desteğe ihtiyacı vardır. Barter Sistemi de bu desteğin kullanılabilir ve kolay yöntemlerle işletmelerin hizmetlerine sunmaktadır.” Şeklinde sözlerini gerçekleştirdi. Sözlerine şu şekilde devam etti;

Barter Sistemi; Şirketlerin ürettiği mal veya hizmeti satabileceği Ticaret Modelidir. Şirketlerin, mal ve hizmet kredisi kullanabildiği Finansman Modeldir. Bir şirketin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini, yine kendi ürettiği mal veya hizmetle karşılamasını sağlayan Ödeme Sistemidir. Arz - talep dengesi gözetilerek satış ve alış işlemlerinin karşılanması modeline göre çalışır. Barter Sistemi’nin avantajları; Ticaret hacmini artırır. Satışları artırır. Stokları eritir. Kapasite kullanımını artırır. Pazarda rekabet gücünü artırır. Faizsiz Kredi Kullanımını sağlar. Yatırım desteği sağlar. Borçlarınızın yapılandırılmasını sağlar. Alacakların tahsilini sağlar. Neden Türk Barter diye sorarsanız;  Türkiye’de Barter sisteminin kuruculuğu ve öncülüğünü üstlenmiştir. 29 yıllık Barter tecrübesi ile hizmet vermektedir. Güçlü teknolojik alt yapı ile hizmet vermektedir. Dünya Barter Birliği (IRTA) üyesi ve yönetiminde bulunmaktadır. Hızlı ve doğru çözümler üretmektedir.” Şeklinde sözlerini tamamladı.

 

 

 

İSLAM TİCARET BİRLİĞİ

Türk Barter, İslam ülkeleri arasında 'Alternatif Ticaret ve Finans Sistemi ile birlikte 'İslam Ticaret Birliği'ni kurarak hem mevcut finansal problemlere bir çözüm getirmeyi hem de İslam ülkeleri arasında alternatif bir ortak pazar kurmayı hedeflemektedir. Tüm İslam Ülkeleri ile Asya ve Avrupa’nın merkezinde bulunan Türkiye’nin öncülüğünde mümkün olan en kısa sürede, nakit ticaretin yanında tüm kaynakları seferber ederek bütün İslam ülkelerine ayrı bir dinamizm sağlayacak İslam Ticaret Birliği’nin kurulmasında Türk Barter önemli bir role sahip olacaktır. Ticaret Birliği üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışmanın yanında asıl hedef olan ekonomik büyüklüğü sağlamaktır. Üye ülkelerin finans sıkıntılarını ve alternatif ticaret arayışlarını çözmek maksadıyla İslam ülkelerine sermaye katılımı ve destek sağlanması planlanmıştır.

İslam Ticaret Birliği’nin amacı, İslam Şeriatı doğrultusunda, Müslüman Toplumların birlikte ekonomik kalkınmalarına, sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. İslam ülkelerinde değerlendirilmeyen çok sayıda yer altı ve yer üstü kaynakları bulunmaktadır. Gündemden düşmeyen Avrupa Birliği’ne giriş sürecimiz ile ilgili bu kadar vakit kaybedilirken değerlendirilmeyen kaynakları kazanca dönüştürmek için, doğru temeller üstüne oturtulan ve sürekliliği sağlanan İslam Ticaret Birliği kurulması için güç birliğine varılmalıdır.

İslam ülkelerinin mevcut ticaret sistemlerinin üzerinde bir baskı unsurunun olduğunu ve bir çıkmaza doğru sürüklendiği müşahede edilmektedir. Türk Barter, İslam ülkeleri arasında 'Alternatif Ticaret ve Finans sistemi ile birlikte 'İslam Ticaret Birliği'ni kurarak hem mevcut finansal problemlere bir çözüm getirmeyi hem de İslam ülkeleri arasında alternatif bir ortak pazar kurmayı hedeflemektedir.

Düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer alan Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; İslam Ticaret Birliği sunumunda İslam Devletleri arasında Barter Sistemini kullanarak kurulabilecek ortak pazar ve ekonomik faaliyetlere değindi. Bu ve benzeri panellerin devam ettirilerek Barter Sistemi’nin tabana yayılması sağlanacağını, böylece ileriki dönemlerde Barter Sisteminin daha olgun ve bilinçli zeminlerde işletilebileceğini açıkladı. İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler konferansında İslam Ticaret Birliği’ne değinen Şimşek; “İslam Ticaret Birliği üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışmanın yanında asıl hedef olan ekonomik büyüklüğü sağlayacaktır.” Dedi. Dr. Mehmed Sırrı Şimşek;

Bugün buraya toplanan tüm İslam Ülkeleri ile Asya ve Avrupa’nın merkezinde bulunan Türkiye’nin öncülüğünde mümkün olan en kısa sürede, nakit ticaretin yanında tüm kaynaklarımızı seferber ederek bütün İslam ülkelerine ayrı bir dinamizm sağlayacak İslam Ticaret Birliği’ni hayata geçirelim. Gündemden düşmeyen Avrupa Birliği’ne giriş sürecimiz ile ilgili bu kadar vakit kaybedilirken değerlendirilmeyen kaynakları kazanca dönüştürmek için, doğru temeller üstüne oturtulan ve sürekliliği sağlanan İslam Ticaret Birliği kurulması için güç birliğine varılmalıdır. İslam ülkelerinde değerlendirilmeyen çok sayıda yer altı ve yer üstü kaynakların değerlendirilmesi gerekmektedir. İslam Ticaret Birliği’nin kurulmasında Türk Barter önemli bir role sahip olacaktır. 29 yıldır bilgisi, tecrübesi ve teknolojik altyapısı ile Barter sistemini gerek ulusal gerek uluslararası alanda başarılı bir şekilde uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. İslam ülkelerinin mevcut ticaret sistemlerinin üzerinde bir baskı unsurunun olduğunu ve bir çıkmaza doğru sürüklendiğini müşahede etmekteyiz. Bu sebeple biz Türk Barter olarak, İslam ülkeleri arasında 'Alternatif Ticaret ve Finans Sistemi ile birlikte 'İslam Ticaret Birliği'ni kurarak hem mevcut finansal problemlere bir çözüm getirmeyi hem de İslam ülkeleri arasında alternatif bir ortak pazar kurmayı hedefliyoruz.

Amacımız; İslam Dünyasının hak ve menfaatlerini korumak, işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmektir.  İslam Ticaret Birliği üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışmanın yanında asıl hedef olan ekonomik büyüklüğü sağlayacaktır. Üye ülkelerin finans sıkıntılarını ve alternatif ticaret arayışlarını çözmek maksadıyla İslam ülkelerine sermaye katılımı ve destek sağlanması planlanmıştır. İslam Ticaret Birliği’nin amacı, İslam Şeriatı doğrultusunda, Müslüman Toplumların birlikte ekonomik kalkınmalarına, sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

Yıllardır Avrupa Birliği Kapısında bekletilen Türkiye’nin Alternatif Model olarak İslam Ticaret Birliği para birikimi olarak da Barter’a ekonomik büyüklüğü sağlayacaktır.

Projemizin amacı;  İslam ülkelerinde İslam Ticaret Ortak Pazarı'nı kurmak. Üyeler arasında ticareti geliştirmek. Üyeler arasında finansman ihtiyacı karşılamak. Üyeler arasında ortak para birimi olarak altını kullanmak. Üyeler arasında teknik işbirliğine yardımcı olmak ve teknik yardım sağlamak. Müslüman ülkelerdeki ekonomik, mali ve finans faaliyetlerinin İslami kurallara uygun şekilde yürütülmesi yönünde projeler gerçekleştirmektir. Projenin işlerlik kazanması ve başarısı için etkin bir yönetim organizasyonu olmalı ve buna uygun kadrosu kurulmalıdır. Proje İş Geliştirme sorumluluğun bir parçasıdır.

 

Hedeflerimizden bahsetmiş olursak; Kurulacak İslam Ticaret Birliği ile ülkelere ek bir ticari pazar kazandırılmış olacaktır. İslam ülkelerinin finans ihtiyaçları karşılıklı olarak çözülecektir. Nakit finansmanın yanında ülkelere Barter ile nakitsiz finansman desteği de sağlanmış olacaktır. Üye ülkeler atıl kapasitelerini satışa çevirerek cirolarını ve kârlılıklarını arttıracaklardır.” Şeklinde sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

 

Kudüs Üniversitesi (AQU), Kudüs kentindeki ilk ve tek Arap üniversitesidir. AQU, lisans, yüksek lisans ve doktora programları dahil olmak üzere programların çeşitliliği açısından Arap bölgesindeki en büyük üniversitelerden biri haline gelmiştir. Sunduğu sosyal, beşerî, tıbbi, bilimsel ve biyolojik bilimlerin ana akademik alanları altında 100'den fazla birbirinden farklı program bulunmaktadır. Tıp, Diş̧ Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Meslekleri, Halk Sağlığı, Mühendislik, Bilim ve Teknoloji, Hukuk, Sanat, Hind Al-Husseini Kız Sanat Koleji, İkili Çalışmalar, Al-Quds-Bard (Kudüs Şiiri), Kur’an ve İslami Çalışmalar, İşletme ve Ekonomi, Davet ve Dinin Temelleri, Eğitim Bilimleri alanlarında lisans ve lisansüstü çalışmalar ise halen sürdürülmektedir.

Üniversitemizde 10 bin 800 lisans öğrencisi ve bin 900 lisansüstü öğrenci olmak üzere yaklaşık 12 bin 700 öğrenci kayıtlıdır. Üniversitemiz, QS Dünya Üniversite Sıralamasına göre 2022-2023 yılı için Filistin'de birinci sırada yerini almıştır. AQU, başta Kudüs şehri olmak üzere Filistin halkının karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunacak araştırmalar sağlama misyonu kapsamında, mali ve sosyal statüsü ne olursa olsun her Filistinliye bilgi sağlama stratejisini gerçekleştirmek için Filistin’deki en büyük Öğrenci Mali Yardım Programı’nı her yıl geliştirmiştir.

Al-Quds Üniversitesi, Arap ve İslam vicdanına derin izler bırakan köklü bir kurumdur. Üniversiteyi kurma fikri, 1931 yılında Kudüs şehrinde düzenlenen İslam Dünyası Konferansı’na katılan liderlerin ortak kararıyla belirginleşti. Üniversitemiz 1978'de kurulmuş; Dava ve Din Temelleri Koleji, daha sonra 1981'de Bilim ve Teknoloji Koleji ve Arap Sağlık Meslekleri Koleji ile birleşen ilk koleji olma özelliği taşımaktadır.

Üniversitemize ilk kez Al-Quds Üniversitesi adı verilmiş ve Arap Üniversiteleri Birliği, üniversitemizin üyeliğini resmen kabul etmiştir. Al-Quds Üniversitesi, kuruluşundan bugüne Filistin yükseköğretiminde modernleşme ve gelişmeye öncülük etmiştir. 1992 yılında Filistin'de ilk Hukuk Fakültesi, üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. 1994 yılında ilk Beşerî Tıp Fakültesi, 1997 yılında ilk Halk Sağlığı Fakültesi, 2000 yılında ilk Diş̧ Hekimliği Fakültesi, 2009'da New York'ta Bard College ile ortak olarak ilk Liberal Çalışmalar Fakültesi ve 2015'te ilk İkili Çalışmalar Koleji kurulmuştur.

Kudüs Vakfı ve Osmanlı Vakfı İşbirliği ile Kudüs Üniversitesi (AQU)’nde gerçekleştirilen Değişen ve Farklılaşan Dünya Ekonomisinde Bölgesel Büyüme konulu konferansta Yeni Ekonomi ve

Finansal Enstrümanlar ele alındı. 2 gün süren panelde Yeni Yüzyılın Finansal Enstrümanı ve Yeni Ekonomi Barter konulu bir sunum ve tebliğ paylaşan Osmanlı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M.Sırrı Şimşek, “AfroAsya bölgesel büyüleyici kültürel ve ekonomik zenginliğinin konseptini yaşadığımız yüzyılda tüm dünyaya kabul ettirmenin tek yolunun yaşadığımız zaman dilimi içerisinde tıkanan küresel enerji, gıda ve finansal daralma da gözönüne alındığında ‘Barter Sistemi’ ile olacağının vurgusunu yaptığı sunum ve tebliğle bölge siyasi ve kanaat önderleri ile üniversite akademik kurulunda paylaştı.

 

Misyonu;

Eğitim öğretimin güncel yöntemlerini kullanarak Açıköğretim felsefesini uygulamak ve yaymak, teknik gelişimleri uygulamak, eğitim sürecinin merkezinde olması gereken öğrenciler üzerinde odaklanarak üniversite alt yapısını ve eğitim müfredatını geliştirmektir.

Uzak Mesafeli Öğretim (Açıköğretim) hizmetlerini mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciye ulaştırmak, eğitim programındaki Diploma ’ya ek olarak çeşitli programlarda lisans ve yüksek lisans sağlamak.

İdeolojik ve siyasi karmaşalardan uzak, modern bir eğitim sunmak, düşünme ve konuşmayı cesaretlendirmek

İş piyasası ve toplum ihtiyaçlarını en çok ihtiyaç duyulan akademik programlar ile karşılamanın yanında, öğrenmenin pratik uygulamasına odaklanmak

Üniversiteyi bir elektronik Üniversite’ye dönüştürmeye çalışmak. Hassas kalite prensipleri, gerekli kalifiye ekip, finansal destek ve yetiştirme konularını tam olarak çözüme kavuşturmak

Yerel, bölgesel ve uluslararası eğitimsel, sosyal ve ekonomik kurumlar ile sıkı bağlar kurmayı vurgulamak.