BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 111
Kayıt Tarihi: 12-10-2023

TÜRK BARTER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMED SIRRI ŞİMŞEK MERT AYDINER RÖPORTAJI

TÜRK BARTER INTERNATİONAL YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMED SIRRI ŞİMŞEK; MERT AYNIDER'İN SUNUMUYLA

"CESUR ADIMLAR" ADLI PROGRAM KONUĞU OLDU

 

Türk Barter International Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; Cesur Adımlar programında Mert Aydıner’in canlı yayın konuğu oldu. Programda, Mert Aydıner’in sorularını cevaplayan Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek; Ticari anlaşmaların nasıl yapılacağı, sistem içinde nasıl çalışacakları ve müşteri portföylerini nasıl genişletebilecekleri, Türk Ekonomisine sağladığı katkıları konularına değindi;

 

1.        Çalışmalarınızdan ve bunların ortaya çıkarttığı etkiden bahsedeceğiz ama öncesinde sizi bugün olduğunuz yere getiren seçimlerle başlamak istiyorum. Nasıl bir kariyer hayaliyle yola çıkmıştınız, sonrasında iş hayatınız nasıl şekillendi, bugüne gelmenizde hangi olayların ve kimlerin belirleyici rolleri oldu? Hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

 

Türk Barter Ağustos 2001 tarihinde barter sisteminin Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmiş ve barter deneyimlerini birleştiren bir grup girişimci profesyonel iş adamı tarafından kurulmuştur. Girişimcileri ve çalışanlarının aynı çatı altında bütünleştiği aile yapısı, teknolojik altyapı desteği ve çağdaş yönetim sistemiyle Türk Barter'ın bugünkü güçlü yapısını oluşturmaktadır. Müşterilerine süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Türk Barter, gücünü, büyük bir hassasiyetle bünyesine kattığı üye firmalarından ve kendisinin de üyesi olduğu Dünya Barter Birliğine (IRTA) bağlı uluslararası firmalardan oluşan Ortak Pazar'ından almaktadır. Ticari işlemlerde paradan barter'a giden süreci ulusal ve küresel boyutlara taşımayı hedeflemiş Türk Barter'ın amacı, ticaret yaşamında parayı tamamen ortadan kaldırmak değil, salt para olmadan da ticaret yapılabileceği bilincini yaygınlaştırmaktır. Türk Barter kurulduğu yıllardan bu yana çok ciddi anlamda değişiklikler ve hep yükselen grafikler çizmiştir. Öncelikle Barter Sisteminin ülke ekonomisine kazandırılmasında ve ticari bir model olarak algılanmasında çok önemli görevler almış ve yerine getirmiştir. Türkiye’de ilk barter şirketi olarak devletin barter modellemesindeki uğraşlarına tecrübelerini aktarmıştır. Bu kapsamda hemen her yıl üst düzey ilişkiler ile gerek başbakan seviyesinde, gerek devlet bakanı seviyesinde ve gerekse müsteşarlıklar seviyesinde Barter Kanun taslakları, yönetmelik ve tebliğler hazırlanarak sunulmuştur. Barter Sektöründe dünyada sayılı firmaların arasına girmeyi başarmıştır. Türk Barter üyelerine verdiği hizmet çeşitliliği açısından en kapsamlı teknolojik imkanları sunan şirket olmuştur. Üyelerine Alo Barter sayesinde elektronik sesli yanıt sistemini sunmuş online olarak barter işlemi yapabilme imkanı sağlamıştır. Aynı zamanda web ortamında da barter işlemlerinin takip edildiği bir portal kullanıma alınmıştır. Bugün gelinen noktada üyeler web ortamından tüm sistemi takip edebilmektedir. Bankacılığın internet şubesi mantığında işletilen BarterBank uygulaması Türk Barter tarafından yürütülmektedir. Alternatif Ticaret ve Finansal model olan Barter sistemi bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter tarafından kazandırılmış önemli bir sektördür. Türk Barter, sunduğu sistemle ekonomik yaşama artı değer katmanın yanı sıra, tüm sektörlere yönelik üretimi durdurmayan, istihdamı koruyan, sermayeyi güçlendiren, parayı amaç değil araç yapabilen, risksiz ekonomi çözümü sunuyor. Bizler, Küresel ve stratejik düşünce, çevre, toplum ve müşteri odaklılık, kaynaklara saygı ve verimlilik, bilimsellik ve bütünsel kalite, uzlaşma, değişim ve paylaşım değerlerini Turk Barter'ın temel değerleri olarak kabul ediyor ve bu değerler aracılığı ile Barter'ın Türk ekonomisine güç katmasını amaçlıyoruz. Barter sisteminin Türkiye’de benimsenmesini ve yaygın şekilde kullanılmasını misyon edindik. Bu amaçla “Barter Eğitimleri” vererek gençlere de yol gösteriyoruz. Barter sisteminin kamu finansmanında kullanımı üzerine çeşitli projeler geliştirerek, ilgili makamlara sunduk. Güçlü bir Türkiye’nin, ekonomik anlamda bağımsız Türkiye’den geçtiğine inanmaktayız.

 

2.        Hepimiz sunduğumuz hizmetle müşterilerimizin yaptıkları şeyde “daha iyi olmaları” için çalışıyoruz. Benzersiz teklifimizle rekabette üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Peki, TÜRK BARTER müşterileri için hangi engelleri ortadan kaldırıyor ve hayatlarını nasıl kolaylaştırıyor? (Barter sisteminin işleyişini – avantajlarıyla birlikte – açarak anlatabilirsiniz)

Türkiye’nin ilk ve en büyük Barter şirketi Türk Barter; şirketlere proje, kredi ve diğer tüm finans sistemleri ile alternatif çözümler sunarak onları garanti altına almaktadır. Mali sıkıntılar ile tamamlanamamış gayrimenkul projelerinden, araç filo kiralama hizmetine kadar pek çok temel ihtiyacın Barter ile karşılandığını Barter Ortak Pazarı’nda, üye firmalara paraya ihtiyaç duymadan ticaret yapma ve kâr elde etme imkânı vermektedir.

 

Faizsiz Kredi İmkânı

Nakit sıkıntısına düşen ve bu dar boğazdan kurtulmak isteyen firmalar ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine sığınmaktadır. Firmalar, kısa vadede nakit elde etse de uzun vadede nakit kaybetmekte ve faizi dolayısıyla yine zarara uğramaktadır. İşletmelerin, finansman yükünü taşımakta zorlandığı dönemlerde “ Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli” Barter sistemi ile Türk Barter, işletmelerin imdadına yetişmektedir.

Türk Barter’ın üyelerine sunduğu Faizsiz Mal Kredisi ile firma; faiz yükünden kurtulmakta ve ihtiyaçlarını para kullanmadan karşılayabilmektedir. Türk Barter, piyasada ki durgunluk ve talepteki gerileme nedeniyle üretip satarak öz kaynak oluşturmakta imkân bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönemde işletmelere Barter Kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturmaktadır.

 

Pazarınızı genişletir

Barter sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter ortak pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter ortak pazarımız ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır.

 

Satın Alma Kolaylığı Sağlar

Barter sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında barter ortak pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti barter ile alım yapabilir.

 

Rekabet Üstünlüğü Sağlar

Barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

 

Yeni İşbirlikleri Sunar

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma barter sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

 

Atıl kapasitenizi işletir

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan barterı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ile 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

 

3.        Ticaret hayatında değişen ihtiyaçlar hem fırsatları hem de tehditleri beraberinde getiriyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir iş insanı olarak buna siz de şahit oluyorsunuz. Peki, bu gelişmeler ışığında, BARTER alanında hizmet veren “oyuncular ve oyun kuranlar” güncel olarak hangi sorulara yanıt arıyorlar? Bugün kü iş yapış şeklimizi değiştirecek ne gibi yenilikler ve fırsatlar bizi bekliyor?

 

Şirketlerin güvenlik sigortası konumuna gelen Türk Barter tüm üyeleri için güvenilir zeminde ortak bir platform oluşturmaktadır. Bu anlamda şirketler için önemli fırsatlar sunan Türk Barter, hem büyümeye hem de iş birliği içinde olduğu markaları büyütmeye devam etmektedir. Türk Barter Ortak Pazarı’na üye şirketler, yeni müşterilere ulaşarak var olan Pazar paylarını büyütme fırsatı yakalamaktadır. Şirketler, pazarlama için para harcamadan ve maliyet külfeti altına girmeden yeni satış imkânları elde etmektedirler. Sisteme üye firmalar, Barter sistemi ile satış yaptıkları oranda cirolarını artırmaktalar, şirketler, sabit işletme giderlerini normal ticari faaliyetleri için daha önceden yaptıklarından Barter sistemi ile yaptığı satış için, masraf yapmamaktadırlar. Sistemden alacaklı olan üye, Ortak Pazar’a arz edilmiş ürünlerden satın alarak, alacağını istediği zaman tahsil etmeye fırsat bulmaktadır. Barter’a üye olmak isteyen firmalar titizlikle incelenmektedir. Pazarın sağladığı bu güven ortamı, satın alma aşamasındaki araştırma faaliyetine ayrılan zamanı ortadan kaldırmaktadır. Uluslararası faaliyet içerisindeki şirketlerimiz ile Türk iş insanının gerek ulusal ve gerekse uluslararası ticaretlerinde, çözüm odaklı yenilikçi konseptlerle yanında olmaya devam ediyoruz.

4.        İyi bir “kurumsal yönetimin ve yönetişimin” kendi başına bir amaç olmadığını, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve hesap verebilir bir iş modeliyle “güvenli bir yatırım ortamı oluşturmak” adına bir araç olduğunu görüyorum. Özellikle böyle zor zamanlarda hepimiz daha fazla yerli ve yabancı yatırımcının oyuna katılmasını istiyoruz. Bu da temsil ettiğimiz organizasyonlarda iyi bir yönetim sergilemekle mümkün olacak. Bu bağlamda hem şirketleri hem de sektörü yatırımlar için bir çekim merkezi haline getirecek “yönetim şeklinin” ne olduğunu düşünüyorsunuz? (Kendi şirketinizden örneklerle açıklayabilirsiniz…)

 

Hayatın her alanında bütün insanların huzurlu ve güvenilir bir ortamda yaşaması, çalışması, mutlu ve başarılı olabilmeleri ancak iyi bir yönetici ve sağduyulu muhataplarıyla mümkündür. Gerek milletler, gerek kuruluşlar ve gerekse de yaşam alanları için başarının ve gücün altın anahtarı insan faktörüdür. Buna istinaden iktisadi faaliyetlerde insan unsurunu ihmal ederek, özellikle de insanın manevi değerini, ruh ve his dünyasını görmezden gelerek istikrarlı, kalıcı başarılar elde etmek mümkün olmadığı gibi dengeli bir istikrar ve huzurlu bir topluma sahip olmak da düşünülemez. Keza, uzun vadeli ve güçlü istikametli gerçek başarılar; yalnızca özü sözüyle örtüşen doğru idarecilerin gayretleri ile kazanılır. İşte bu yüzden her zaman şaşırtan tek güç istikrardır. Başarının olmazsa olmaz kaidesidir ve öylesine keskin bir gerçektir ki; zirvedeki hiçbir başarı asla şans değildir. Emektir, bilgidir, yönetebilmektir, başa çıkabilmek ve engelleri aşabilmektir. Hepsini başardığınızda dahi; yeter dememek, daha güçlü inanç ve azimle yola devam edebilmektir. Çünkü her başarı ciddi bir mücadeleyi, mücadele de etkin bir istikrarı gerektirir. Günümüz insanlarının bir kısmı maddi sahada yakaladıkları başarıyı manevi sahada yakalayamadıklarından ve en önemlisi; sadece sözde kalan vaatlerde bulunup, bu sözleri gerçekle bağdaştıramadıklarından, dolayısıyla icraata da dökemediklerinden sürdürülebilir yönetim ve huzurla bağdaşan başarılı bir hayat sürememektedirler. Hâlbuki bir toplumda maddi ve manevi kalkınma aynı anda gerçekleştirilemezse; maddi kalkınmanın devam ettirilebilir olması, hem de söz konusu kalkınmadan sağlanacak refahın topluma beklenen seviyede huzur ve mutluluk getirmesi düşünülemez. Hedeflerini doğru belirleyip, birlik ve beraberlik içerisinde yürüyenler ve bu istikamet üzerinde devam edenler ancak zaferin daimi mimarlarıdırlar. Gelecek toplum; doğru yönetim, güçlü istikamet ile tam olarak istikrar toplumu olacaktır.

5.        İş dünyasında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi “söylem ve eylem bütünlüğü” sergilemelerine bağlı. Bu nedenle ETİK ve İtibar Yönetimi konuları son dönemde çok ön plana çıkmaya başladı. Çünkü ETİK konusundaki samimi uygulamaların şirketlerin “kârlılığına, marka değerine ve itibarına” önemli katkı sağladığını görüyoruz. Organizasyonel Gelişim (dönüşüm) özelinde bu konuyu masaya yatırmadan önce bir tanım yaparak başlayabilir miyiz, ETİK konusunda üzerinde uzlaşılmış, referans alınan evrensel bir tanım var mıdır? Seviye belirlemek için kullandığınız ölçme yöntemi ve ölçütler nelerdir?

 

İyilik, doğruluk ve adalet gibi soyut kavramlar için belirli ölçütler belirlemek, geçmişten günümüze tartışıla gelen önemli bir soru konusu olmuştur. Bu nedenle söz konusu kavramlarla ilgili farklı yargılara ulaşılmıştır. Bunun en temel nedeni kavramların daha çok değer yargılarını yansıtıyor olması ve dolayısıyla bireysel nitelik taşıması olarak gösterilmektedir. Bu noktada etiği de evrensel bir kurallar dizgesi dâhilinde açıklamak oldukça zordur. Yaşam boyunca kazanılan bir takım deneyimlerin, insan davranışlarını yönlendiren kurallara bağlanması için sistematik bir yol izlenmelidir. İşte bu hususta devreye akıl girmektedir. Akla dayalı bilimsel etik çalışmalarının geçmişi ise çoğunlukla yirminci yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu yüzyılı kana bulayan iki büyük dünya savaşı etik anlayışını temelden değiştirmiş ve uygulamalı etik prensiplerini gündeme taşımıştır.

Ø  Etik kuralları açık ve anlaşılır olmalıdır.

Ø  Yasal çerçeveye de yansıtılmalıdır.

Ø  Siyasi yöneticiler etik konusunda kamu çalışanları için bir temsil niteliği taşımalıdır.

Ø  Özellikle siyasi liderlerin, görevlerini yerine getirirken uygulamaları gereken etik kuralların bulunması ve bu kuralların eylemsel düzeyde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ø  Karar alım sürecinin şeffaf ve denetime açık olması gerekmektedir.

Ø  Kamu ve özel sektör arasındaki etkileşimde kamu hizmeti değerlerine öncelik tanıyan açık kuralların bulunması gerekmektedir.

Ø  Etik kurallarının uygulanabilirliğinin arttırılması için yöneticilerin de etik uygulamaları geliştirmesi ve buna uygun iş şartları oluşturması gerekmektedir.

Ø  Etik uygulamalar yönetsel politika, prosedür ve uygulamalarla desteklenmelidir.

Ø  Kamu hizmeti koşullarına (kariyer olanakları, kişisel gelişim, yeterli ücret ve insan kaynakları yönetimi politikaları gibi) yönelik etik uygulamalar geliştirmelidir.

Ø  Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve sorumluluk mekanizmaları iyi işlemelidir.

Ø  Kamu yönetiminde yolsuzluk gibi sorunların tarafsız bir perspektifle araştırması için etik bir altyapı gereklidir. Söz konusu davranışların engellenmesine yönelik ise disiplin yaptırımları gibi çeşitli uygulama araçları geliştirilmelidir.

6.        Gelecekten bahsediyorsak eğitim en kritik konulardan biri haline geliyor. Eğitimin ana gayesinin, içimizdeki cevheri açığa çıkarmak, bunu işlemek ve kazanca döndürmek olduğuna inanıyorum. Diğer bir deyişle “hayata değer katan ve hayattan değer gören” bireyler yetiştirmek. “Girişimcilik ruhu” da gerektiren bu bakış açısı maalesef okul hayatında kazanabileceğiniz bir şey değil. Bunu ancak iş hayatında kendi inisiyatifinizde deneyimleme şansınız var. Bunu şansa bırakmadan, daha refah bir toplum meydana getirmek adına insanlara “girişimcilik ruhunu” nasıl aşılayabiliriz?

 

Girişimci cesaretli, istekli ve tutkulu olmalıdır. Aynı zamanda temkinli ve akıllı da. İlk zorlukta hemen pes etmemeli. Girişimci önündeki zorlukların ve engellerin kendisi için birer fırsat olduğunu bilmeli ve adımlarını her zaman bir sonraki hamleyi düşünerek atmalıdır.Yoksa bu engebeli iş hayatı yolunda ezilmesi çok kolay olur. Girişimci iyi bir yönetici olduğu gibi iyi de bir liderdir. Ekibini kendi işi gibi kucaklar ve her adımda onlara öncülük eder. Girişimcilik Aşamaları; Girişimci iş fikrini ortaya çıkardığı an hemen pazar araştırması yapmalı. Çünkü yapılacak işin öncelikle kimlere hitap edileceği belirlenmeli. Sermayenin nasıl elde edileceği yönünde araştırmalar yapılıp bununla ilgili belirli adımlar atılmalı. Bu aşama sırasında girişimcinin belli başlı noktalara önem vererek ilerlemelidir. Bunlardan birisi de iş kurma sürecinde fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi. Kurulacak işin pazardaki rekabet düzeyi nedir ve söz konusu iş fikri pazarın hangi ihtiyacını karşılamakta? Bütün bunlar araştırıldıktan sonra girişimci iş kurma sürecini hayata geçirir.

Girişimci ruhu, başkalarının baktığı yerlerde göremediği fırsatları okuyabilen, buradaki ihtiyacı algılayabilen ve bunu bir `iş fikrine dönüştürebilen istek ve enerjidir derken; Girişimciyi de hayatının merkezine kendini koyan, bir hayali olan, kendine güvenen, yola çıkmak için kimseyi beklemeyen,  farkındalığı yüksek, çevresini iyi gözlemleyen, elindeki ve edindiği bilgiler ile karar vermekten çekinmeyen, sonuçlara göre yolunu esnek olarak düzenleyebilen, başarısızlıktan korkmayan, tekrar tekrar denemekten vazgeçmeyen, her yaşadığı iyi ya da kötü deneyimleri tecrübeye dönüştürerek, üstüne koyarak ilerleyen kişi olarak tanımlayabiliriz.

7.        Üyelerinize kredi veriyor musunuz?

Evet, üyelerimize Barter Mâl ve/veya Hizmet Kredisi veriyoruz. Barter Mâl ve Hizmet Kredisi üyenin, Barter Pazarında ödemeyi Barter Çeki ile yaparak mal veya hizmeti, satın alma işlemlerinde borçlanabilme limitidir.  Üyelerimizden kredi talebi geldiğinde, uzmanlarımız kredi risk analizi yapıyor ve teminat alımı karşılığında 1 yıl vadeli faizsiz mal ve hizmet kredisi veriliyor. Bizim kredi sistemimizin bankalardan farkı ve avantajı, faizsiz olması ve aldığınız kredinin karşılığını kendi ürettiğiniz mal veya hizmetle ödüyor olmanızdır.  Bankacılık uygulamalarında krediler, faiz oranları doğrultusunda nakden geri ödemeye tabidir. Oysa ki;teminat kapsamı ve kredilendirme Türk Barter’ın belirlediği oranda yapılır. Kredi borcu bulunan üye, 1 yıl içerisinde Barter Ortak Pazarında satış yaparak borcunu faizsiz olarak barter ile öder