BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 49
Kayıt Tarihi: 06-02-2020

KURTULUŞ MODELİ: ALTERNATİF TİCARET VE FİNANS “BARTER”

KURTULUŞ MODELİ: ALTERNATİF TİCARET VE FİNANS “BARTER”

 

Türk Barter, Üye olan şirketlerin stoklarını satışlarını arttırıyor, alacaklarını tahsil ediyor, borçlarını yapılandırıp, atıl kapasitesinin yükselmesini sağlıyor.’’

Dr. M. Sırrı Şimşek, Türk Barter, güçlü finansal araçlar ile teknolojik alt yapıya, uluslararası sertifika ile belgelendirilmiş kuruculara, tecrübeli ve yetişmiş personele sahip olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin,  finansman yükünü taşımakta zorlandığı Alternatif Ticaret ve Finansman modeli Barter sistemi ile Türk Barter işletmelerin imdadına yetiştiğini ifade ediyor.

Türk Barter pazardaki durgunluk ve talepteki gerileme nedeniyle, üretip satarak öz kaynak oluşturmak da imkân bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönem de işletmelere Barter kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturmaktadır. Barter Sisteminin en önemli iş süreci olarak gördüğümüz şirketlerin likidite sıkışıklığında Barter modeli ile ihtiyaçlarını karşılamalarına aracı olmaktır. Bu süreçte alıcının özellikle kredilendirme söz konusu olduğunda sistemin borç – alacak dengesi çok iyi gözetilmelidir.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sırrı Şimşek; Türk Ekonomisine katkı sağlamak ve Barter bilincinin daha doğru anlaşılması, yanlış işlemler yapılmaması, yapılan işlemlerde Barter şirketinin garantörlüğünde olmasının bilinmesi ve uygulamaya geçirilmesi, firmaların Barter sistemini doğru kullanmalarını sağlamak olduğunu vurguluyor.

Fakat Türkiye’de yeni kurulan şirketlerin Barter Sistemini çok kolay işletebileceklerini düşünerek hiçbir altyapıya, yetişmiş personele ve finansal güce sahip olmadan üyelerine hizmet vaatlerinde bulundukları gözlemlenmektedir. Karşılıksız verilebilecek krediler Barter Sistemine ileriye dönük olarak çok ciddi zararlar verebilir.

Türk barter’ın sektörüne yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir?

Türk Barter Genel Merkez ve Şube ofislerinde hafta içi her gün ücretsiz Barter seminerleri düzenleyerek Barter sistemini kullanmak isteyen firmalara üyelik öncesi detaylı eğitim veriyor. Alternatif ticaret ve finansman sistemi Barterın kurucusu ve lideri Türk Barter, hedef firmaların mevcut ticaret hacimlerinin genişletmesi ve yeni ticari ortaklar kazanması kapsamında Barter bilincinin doğru algılanması, doğru işlemler yapılması için uzman kadrosu ile seminerlerine devam ediyor.

Ülkemizde barter sisteminin bugün ve gelecekte ki yapısından bahseder misiniz?

Barter’la ilgili olarak rakamsal veriler elde edilebilmesi için Türk Barter gibi tüm kurumsal şirketlerin IRTA(Dünya Barter Birliği) bağlı olarak ciroları hakkında bilgileri açıklamaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde tüm sektörlerle yapılan işlemlerle ilgili olarak rakamsal verilere ulaşılabilir.

Gelecekte barter sisteminin mevzuatı oluşacak ve kanunlar çerçevesinde yürütülerek yaygınlığı çok daha fazla olacaktır.

Barter sisteminin hukuksal ve ticari enstrümanlarının tamamı ülkemizde var mıdır?

Hukuki alt yapıyla ilgili mevzuat gereklidir. Bu anlamda Türk Barter olarak ilgili bakanlıklar ve hazine müsteşarlığı nezdinde özel barter kanunuyla ilgili tekliflerimizi sunmuş bulunmaktayız.

Bu düzenlemelerde reel sektörlerle karşılıklı yapılmadığı için bu sefer mevzuatla ilgili problemler başlıyor ve çok zamanlar kaybediliyor. Barter sisteminde de bunu önceden düşündüğümüz için aslında faaliyetlerimizle birlikte biz mevzuat çalışmalarını da yapmış olduk. Türkiye’de de şu anda yine barter ile ilgili yasal alt mevzuatla ilgili problem olduğunda bu işin nasıl yapılacağı, kimler tarafından uygulanacağı incelendiği zaman tamamen finansal bir yapı içerisinde ilerlediğimizi hepimiz biliyoruz. Bu anlamda barter sıkı denetlenmesi gereken bir sektördür.

Türk Barter sistemine dâhil olan üyeleriniz hangi avantajlardan yararlanmaktadırlar?

Nakdiniz kasanızda kalır

Bir barter üyesi sisteme dahil olurken bir talebin karşılanması dikkate alınmıştır. Bu nedenle üyeliklerin başlangıçları %95 gibi bir oranla firmalar satış yaparak alacaklı olurlar. Türk Barter’ın proje yaklaşımlı hizmeti ile satış ve alış yapacak olan üye barter işlemlerinde birkaç adım ilerisine hazırlıklıdır. Satın alma süreci başladığında nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürün alacağına karşılık satın alabilir. Bu süreçlerin ilk adımı olan satış ayağında üyenin sattığı ürün özellikle de kendisinden çok satın alan için önemli ise yürütülen barter satış ve alış faaliyetleri nakdin tasarrufunu tam olarak sağlamaktadır.

Pazarınızı genişletir

Barter sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter ortak pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter ortak pazarımız ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır.

Satın Alma Kolaylığı sağlar

Barter sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında barter ortak pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti barter ile alım yapabilir.

Rekabet üstünlüğü sağlar

Barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir. 

Yeni işbirlikleri sunar

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma barter sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalişma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

Atıl kapasitenizi işletir

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan barterı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ile 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

Satışlarınızı artırır

Yukarıda bahsedilen atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların barter sistemini ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.