BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 52
Kayıt Tarihi: 26-06-2020

İSLAM TİCARET BİRLİĞİ

İSLAM TİCARET BİRLİĞİ

Türk Barter, İslam ülkeleri arasında 'Alternatif ticaret ve finans sistemi ile birlikte 'İslam Ticaret Birliği'ni kurarak hem mevcut finansal problemlere bir çözüm getirmeyi hem de İslam ülkeleri arasında alternatif bir ortak pazar kurmayı hedeflemektedir. Tüm İslam Ülkeleri ile Asya ve Avrupa’nın merkezinde bulunan Türkiye’nin öncülüğünde mümkün olan en kısa sürede, nakit ticaretin yanında tüm kaynakları seferber ederek bütün İslam ülkelerine ayrı bir dinamizm sağlayacak İslam Ticaret Birliği’nin kurulmasında Türk Barter önemli bir role sahip olacaktır. Ticaret Birliği üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışmanın yanında asıl hedef olan ekonomik büyüklüğü sağlamaktır.

Üye ülkelerin finans sıkıntılarını ve alternatif ticaret arayışlarını çözmek maksadıyla İslam ülkelerine sermaye katılımı ve destek sağlanması planlanmıştır.

İslam Ticaret Birliği’nin amacı, İslam Şeriatı doğrultusunda, Müslüman Toplumların birlikte ekonomik kalkınmalarına, sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. İslam ülkelerinde değerlendirilmeyen çok sayıda yer altı ve yer üstü kaynakları bulunmaktadır. Gündemden düşmeyen Avrupa Birliği’ne giriş sürecimiz ile ilgili bu kadar vakit kaybedilirken değerlendirilmeyen kaynakları kazanca dönüştürmek için, doğru temeller üstüne oturtulan ve sürekliliği sağlanan İslam Ticaret Birliği kurulması için güç birliğine varılmalıdır.

İslam ülkelerinin mevcut ticaret sistemlerinin üzerinde bir baskı unsurunun olduğunu ve bir çıkmaza doğru sürüklendiği müşahede edilmektedir. Türk Barter, İslam ülkeleri arasında 'Alternatif ticaret ve finans sistemi ile birlikte 'İslam Ticaret Birliği'ni kurarak hem mevcut finansal problemlere bir çözüm getirmeyi hem de İslam ülkeleri arasında alternatif bir ortak pazar kurmayı hedeflemektedir.