BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 58
Kayıt Tarihi: 10-06-2021

BARTER DA YASAL DÜZENLEME ŞART

BARTER DA YASAL DÜZENLEME ŞART

Barter sisteminin Türkiye’de kurucusu ve öncüsü olan Türk Barter international 25 yıldan fazla, kendi kurmuş olduğu yapısı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’nin ekonomi savaşlarının yaşandığı günümüzde yeni ekonomi olarak adlandırılan alternatif ticaret ve finans sistemi olan barter ile ilgili mutlaka yasal bir düzenlemeye gidilmesi şarttır.

"Barter Sistemi’nde güven ortamı oluşturacak bir güç olmalı"

Türk Barter, şirketleri Barter ortak pazarını kullanmaya davet ederken arz ve talep bilgilerini alarak çoklu takaslar yapar. Üye şirketlerin alım-satım projelerinde arz satış ve talep karşılama çalışmaları yaparak üye şirket adına verimli ve karlı olabilecek analizler yapar. Kredili işlemlerde firmanın riskini minimuma düşürür. Türk Barter, konusunda uzman ekibi ile şirketlerin borç yapılandırma projelerini hazırlar ve borçların faizsiz mal ve hizmet edinmesini sağlayarak şirketleri ülke ekonomisine tekrar kazandırır. Üye şirketlerin iletişim, pazarlama stratejileri ve reklam hizmetlerinin planlama ve uygulanmasında üyelerin işlemlerin kolay takibini sağlar ve her müşteriye ayrı bir çözüm projesi üretir.

Türk Barter Ortak Pazarı, Türk Barter İnternational garantörlüğünde işletilmektedir. Güçlü finansal araçlar ile teknolojik alt yapıya, uluslararası sertifika ile belgelendirilmiş kuruculara, tecrübeli ve yetişmiş personele sahip olarak hizmet vermektedir. Barter Sisteminin en önemli iş süreci şirketlerin likidite sıkışıklığında Barter modeli ile ihtiyaçlarını karşılamalarına aracı olmaktır. Bu süreçte alıcının özellikle kredilendirmesi söz konusu olduğunda sistemin borç – alacak dengesi gözetilmelidir. Karşılıksız verilebilecek krediler Barter Sistemine ileriye dönük olarak çok ciddi zararlar verecektir. Oysa Türkiye’de yeni kurulan şirketlerin Barter Sistemini çok kolay işletebileceklerini düşünerek hiçbir altyapıya, yetişmiş personele ve finansal güce sahip olmadan üyelerine hizmet vaatlerinde bulundukları gözlemlenmektedir.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek: “Şirketlere sağladığımız tam güven ve ticaret potansiyelimiz ile bu sistemi en mükemmel şekilde yürütüyor; uluslararası arenada üstlendiğimiz ve akredite edilmiş görev ile de bu sistemi geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra son zamanlarda uluslararası literatürde hiçbir bağlantıları olmayan, akreditasyonu IRTA tarafından kabul görmemiş ve şirketlere geri dönüşlerde ciddi zararlar verebilen Barter şirketleri kurulmaktadır. Kontrolsüz olarak kurulan bu tür şirketler sektöre olan güveni de sarsmaktadır.

Kurulan sözde Barter Şirketleri ile Türk Barter’ın hiçbir şekilde direk, endirekt ve stratejik işbirliği yoktur. Böyle bir bağlantı kesinlikle söz konusu olamaz. Amaçları farklı olan diğer barter şirketlerinin, kredi risk yönetiminden yoksun olarak müşterilerine karşılıksız krediler vererek Barter Sektörüne çok ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu maksatla müşterilerimizi ve barter sisteminden fayda bekleyen potansiyel firmaları uyarıyoruz.

Barter Sistemi modelini kapsayan bir mevzuatın olmamasından kaynaklanan yeni oluşumla şirketlere zarar vermektedir. Hatalı uygulamalara maruz kalan şirketler için IRTA Bünyesinde Barter Çözüm Merkezi’ni kurduk. Barter Çözüm Merkezi, barter mağdurlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Barter, kurulduğu günden bu yana Barter mevzuat oluşumuna yönelik olarak Tebliğ, Yönetmelik ve Kanun Taslakları hazırlamış ve sırasıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına, Dış Ticaret müsteşarlığına sunulmuştur. Mevcut Türk Ticaret Kanununun yenilenerek devreye gireceği bu dönemlerde Barter Kanunu’nun da eklenmesi gerekmektedir. Finansal şirketlerin uyması gereken ciddi kuralların olduğu bir kanun yürürlüğe derhal konulmalıdır.” dedi.

Tüm İhtiyaçlar Barter ile Karşılanabiliyor

Türk Barter, geniş açılımlı ve dünyada en kapsamlı sektör dağılıma sahip Ortak Pazarı ile üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasına göre çalışıyor ve talepler için ilgili firmaları Barter Ortak Pazarı’nda birlikte çalışmaya davet ederek büyümektedir. Satış yaparak alacaklanan firma tüm ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı’nda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal ve hizmetlerden karşılayabilmektedir. İhtiyaçlarını karşılamak için üye olan firmaya, uzman broker’lar faaliyet alanlarına göre yardımcı olmakta; üyenin stoklarını, arz fazlasını, satmak istediği her ürünü sisteme kaydetmekte ve bunun karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sistemden talep etmektedir. Ayrıca üye olan her ziyaretçi Barter kapsamında satmak istediği her ürünü web sitesine ekleyerek online satış işlemine kolaylıkla başlayabilmektedir.

Satışlarınızda Başarı Türk Barter ile Katlanıyor


Türkiye’nin ilk ve en büyük Barter şirketi Türk Barter; şirketlere proje, kredi ve diğer tüm finans sistemleri ile alternatif çözümler sunarak onları garanti altına almaktadır. Üye şirketlerin mevcut finansal, pazarlama ve ticaret durumlarını göz önüne alarak ticaretlerini doğru yönetebilmeleri amacıyla onlara alternatif finansal çözümler üretmeye devam etmektedir. Dünyada milyonlarca firmanın; büyüklükleri sektörleri ve hizmetleri ne kadar farklı olursa olsun Barter Sistemi’ni kullanması ve dünya ticaretinin giderek artan oranda Barter sistemi ile yapılması, Barter’ın öneminin daha fazla anlaşıldığını göstermektedir. Ekonomik krizlerde şirketlerin, mali sıkıntılarını en aza indirerek iflas etmelerini önleyen, atıl kapasitelerini eriterek ticarete hareketlilik kazandıran Türk Barter, hedeflerini büyüterek yoluna devam etmektedir.

Mali sıkıntılar ile tamamlanamamış gayrimenkul projelerinden, araç filo kiralama hizmetine kadar pek çok temel ihtiyacın Barter ile karşılandığını Barter Ortak Pazarı’nda, üye firmalara paraya ihtiyaç duymadan ticaret yapma ve kar elde etme imkânı vermektedir. Yani Barter Sistemi birçok kişi tarafından algılandığı gibi sadece bir takas ortamı değil, üye firmaların hem ihtiyaçlarını satın aldığı hem de kendi ürettiği mal ve hizmetleri satabileceği bir finansal sistemdir.