BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 63
Kayıt Tarihi: 15-09-2021

TÜRK BARTER KOBİLERİ DESTEKLİYOR

TÜRK BARTER KOBİLERİ DESTEKLİYOR


Türk Barter gerçekleştirdiği önemli projelerle KOBİ’lere destek vermeyi sürdürüyor. İş adamlarına krizde daha fazla kayba uğramamaları için barter sisteminin kullanılması çağrısı yaptı. Türkiye’de yaptığı başarılı çalışmalar ve sektörde gerçekleştirdiği ilklerle dünyada da örnek gösterilen Türk Barter, işletmelerin finansal ticari yapıları için bankacılık çözümlerine alternatif olan, barter sisteminin avantajlarını KOBİ’ler ile paylaştı. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri, üretimlerine ve yatırımlarına devam edebilmeleri, farklı pazara ulaşabilmeleri için barter sisteminden nasıl faydalanabilecekleri ve KOBİ’lere yönelik kredi paketi hakkında işadamları bilgilendirildi.

İlk defa ABD’de nakit tasarruf yönetimi olarak kullanılmaya başlanan ve sermaye ihtiyacının karşılanmasını, stokların eritilmesini, yeni pazarlara ulaşılmasını sağlayan barter sistemi, bugün tüm dünya tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bir sistem haline gelmiştir. Barter sistemini günümüzde sadece şirketler değil, ülkeler de kendi aralarında gerçekleştirdikleri ticaretlerde kullanmaktadırlar. Her sektörde kullanılabilen barter sistemi ile firmalar, bir araya geldikleri ve birbirleriyle alışveriş yapabildikleri barter ortak pazarında satın aldıkları mal ya da hizmetin bedelini para ile değil, üretilen mal veya hizmetle ödemektedir. Bu sistem ile firmalar hem stoklarını eritme fırsatı yakalıyor, hem içinde bulundukları ekonomik çıkmazı kolaylıkla atlatıyor, hem de yatırımlarını tamamlayıp yeni yatırımlara başlayabilmektedir. Benzersiz bir finans sistemi olan barterı kullanarak nakit ödeme yapmadan ürün ya da hizmet alan firma, enflasyondan ve likidite sıkışıklığından etkilenmeden, güvenli ve sürekli satış yapma olanağını elde etmektedir.

Barter sistemi ve KOBİ’lere özel kredi paketi ile artık Türk iş dünyasının sırtındaki yükü azaltmayı hedeflediklerini, bu sisteme Türk iş dünyasını alıştırmak istediklerini söyleyen Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M. Sırrı Şimşek; “Günümüzde ekonomimizin can damarı olan KOBİ’ler pek çok sorun ile karşılaşmaktadır. Bu sorunlar arasında yeterli sermayenin sağlanamaması, finans kaynaklarına rahat ulaşılamaması, rahatlıkla kredi alınamaması, yüksek faiz oranları sebebi ile maliyetlerin kontrol edilememesi ve finans kuruluşlarının hegemonyasının kırılamaması başta gelmektedir. KOBİ’ler finans kuruluşlarından kredi almak istediklerinde çok yüksek teminat isteği ve prosedür ile karşılaşmaktadır. Ekonomik kriz yaşadığımız bu günlerde arka arkaya pek çok işletmenin kapandığını üzülerek görmekteyiz. Türk Barter olarak, tüm dünyanın aktif olarak kullandığı ve büyük kriz dönemlerinde ülke ekonomilerine nefes aldıran barter sisteminin, ülkemizde de daha yaygın kullanılmasını, işletmelerin kriz dönemlerinde ayakta kalabilmelerini istiyoruz. Tüm KOBİ’lerimizi nefes almaya davet ediyor ve başvuru için bekliyoruz.” Dedi.