BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 65
Kayıt Tarihi: 25-10-2021

TÜRK BARTER TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DESTEKLİYOR

TÜRK BARTER TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DESTEKLİYOR

Ekonomik krizler ve nakit sıkışıklığının sürekli kendini hissettirdiği günümüz dünyasında, şirketlere bekledikleri destek Türk Barter'dan geliyor. Alternatif finans ve ticaret modeli Barter Sistemi ile şirketler borçlarını ödüyor, alacaklarını tahsil ediyor, stoklarını eritiyor ve kapasitelerini büyütüyor.

Alternatif ticaret ve finansal model olan Barter Sistemi bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter tarafından kazandırılmış önemli bir sektördür. Türk Barter kurulduğu yıllardan bu yana ciddi anlamda değişiklikler ve hep yükselen grafikler çizmiştir. Barter Sistemi’nin ülke ekonomisine kazandırılmasında ve ticari bir model olarak algılanmasında çok önemli görevler almış ve yerine getirmiştir. Barter sektöründe dünyada sayılı firmaların arasına girmeyi başarmıştır.  Türk Barter, Türkiye’de ilk Barter şirketi olarak devletin Barter modellemesindeki uğraşlarına tecrübelerini aktarmıştır. Bu kapsamda Barter ’la ilgili kanun taslakları, yönetmelik ve tebliğler hazırlanarak ilgili bakanlıklara sunulmuştur. Barter, bir firmanın satın aldığı mal veya hizmetin bedelini yine kendi ürettiği mal veya hizmetle ödemesini sağlayan sistemin adıdır. Paranın, kısmen de olsa yerini alabilecek; spekülasyonlardan etkilenmeyen, gerçek değerini üretim ve hizmetten alan ticaret, finansman ve ödeme sistemidir. Türkiye’de kısıtlı sermaye ile kurulan şirketler herhangi bir ekonomik olumsuz dalgalanmada faaliyetlerini yürütmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Klasik finans karşılama metodu olan banka kredileri yüksek teminat ve faizden dolayı şirketlere pek fayda sağlamamaktadır ve ihtiyacını karşılamamaktadır. Türk Barter’ın 27 yıldan bu yana ekonomiye kazandırdığı alternatif finansta dediğimiz Barter Sistemi hem faizsiz hem esnek hem de şirketlerin kendi ürettikleri mal ve hizmetleri ile borcunu ödeyebildiği bir sistem ile şirketlere büyük destek sağlamaktadır. Güçlü bir Türkiye’nin, ekonomik anlamda bağımsız Türkiye’den geçtiğine inanmaktayız. Bugün gelinen noktada üyeler web ortamından tüm sistemi takip edebilmektedir. Bankacılığın internet şubesi mantığında işletilen BarterBank uygulaması da yine Türk Barter tarafından yürütülmektedir.

Barter Nedir? Sistem Nasıl İşliyor?

İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal veya hizmet karşılığında satın alınmasına Barter denir. Barter birebir mal değiş tokuş işlemi değil, birkaç istasyonlu bir takas işlemidir. Bir şirket Barter Sistemi’yle çalışmaya karar verdiği zaman brokerler tarafından öncelikle şirketin barter sistemiyle çalışabilme projesi hazırlanıyor. Ve bu projede şirketin stok yapısı, atıl kapasitesi, nakit durumu, kredi durumu analiz edilerek şirketin sisteme dâhil edilmesi sağlanıyor. Şirketin arzlarının ve fiyatlarının reel olması ve yapılan inceleme sonucunda şirketin barter sektöründe çalışabilecek bir firma olması gerekiyor. Üyeliği uygun bulunduğunda istenilen evrakları da tamamlayarak üye firmalarımız arasına katılabiliyor. Üye olan firma, sisteme mal/hizmet arz ederek;  ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı'nda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerden karşılayabilmektedir.  Barter Sistemi’nin en önemli araçları arz ve talep bilgileridir. Üye, Barter Sistemi’nde çalışabilmesinin yegane göstergesi olan arz bilgisini sisteme kaydetmek ile ya da bildirmek ile yükümlüdür. Her üyenin arz ve talep formu bulunmaktadır. Arz edilen mal veya hizmet, web sitesi, e-mail, call center ve dergi gibi yayın araçları ile diğer üyelere duyurulur. Ürünü talep eden üyeler, brokere bilgi verir. Broker her iki üyeyi bir araya getirerek görüşmelerini sağlar.

Türk Barter’ın Sunduğu Avantajlar

Türk Barter üyelerine verdiği hizmet çeşitliliği açısından her zaman en kapsamlı teknolojik imkânları sunan şirket olmuştur. Bizler, toplum ve müşteri odaklılık, kaynaklara saygı ve verimlilik, toplam kalite, değişim ve paylaşım değerlerini Türk Barter'ın temel değerleri olarak kabul ediyor ve bu değerler aracılığı ile Barter'ın Türk ekonomisine güç katmasını amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeyiz. Bu hizmetlerimizle birlikte borç yapılandırma, alacak tahsili hizmeti de veriyoruz. Firmaların satamadığı malları güvenilir bir şekilde yeniden pazarlıyoruz. Alım gücü olmayan firmalara da Barter Destek Kredisi hizmeti vermekteyiz.

Faizsiz Kredi İmkânı

Nakit sıkıntısına düşen ve bu dar boğazdan kurtulmak isteyen firmalar ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine sığınmaktadır. Firmalar, kısa vadede nakit elde etse de uzun vadede nakit kaybetmekte ve faizi dolayısıyla yine zarara uğramaktadır. İşletmelerin, finansman yükünü taşımakta zorlandığı dönemlerde “ Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli” Barter sistemi ile Türk Barter, işletmelerin imdadına yetişmektedir. Türk Barter’ın üyelerine sunduğu Faizsiz Mal Kredisi ile firma; faiz yükünden kurtulmakta ve ihtiyaçlarını para kullanmadan karşılayabilmektedir. Türk Barter, piyasada ki durgunluk ve talepteki gerileme nedeniyle üretip satarak öz kaynak oluşturmakta imkân bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönemde işletmelere Barter Kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturmaktadır.

Pazarınızı Genişletir

Barter sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter ortak pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter ortak pazarımız ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır.

Satın Alma Kolaylığı Sağlar

Barter sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında barter ortak pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti barter ile alım yapabilir.

Rekabet Üstünlüğü Sağlar

Barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

Yeni İşbirlikleri Sunar

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma barter sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

Atıl kapasitenizi işletir

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan barterı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ile 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

Barter kredisi

Barter Kredisi; sisteme kayıt olmuş ancak alacak bakiyesi olmayan üyelere verilen mal ve/veya ürün kredisi olarak tanımlanabilir. Firmalar sisteme bir teminat sunarak Destek Kredisinden yaralandıkları takdirde, kredi tutarı kadar sistem içerinde mal/hizmet alımı yapabilmektedir. Buradaki amacımız sisteme dâhil olan üyenin ihtiyacını nakit ödemeden faizsiz destek kredisi kapsamında karşılayabilmesidir.

Geleneksel olarak her yıl Barter Club etkinlikleri ile üyelerimiz ve çalışanlarımızı buluşturuyor; gezi, toplantı vb. sosyal etkinliklerde bulunuyoruz. Barter Club, gerek üye ve çalışan diyalogların sağlıklı işlemesi gerekse de üye adaylarının bilinçlendirme faaliyetlerini üstlenmiştir.

Türk Barter Türkiye’deki Barter sisteminin kurucusu ve öncüsü konumundadır. Bugün oluşan birçok Barter şirketi iş modellerini ve çalışma sistemini Türk Barter’dan örnekleyerek gerçekleştirmektedir. Türk Barter Dünya Barter Birliği IRTA’nın üyesidir. Bu gücü ile dünya Barter ticaretine yön veren bir kuruluştur. Uluslararası alanda stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye’nin ve Avrupa’nın Barter sektöründe lideri olan Türk Barter, uluslararası arenada 25 yıldır hizmet veriyor.  IRTA üyeliğimizle Avrupa’da da Barter sistemini biz temsil ediyor, Türkiye’deki öncü ve en çok tercih edilen Barter fiması olarak büyümemizi sürdürüyoruz. Bizim rakiplerimizden daha önde olmak için yaptığımız ekstra bir çalışma yok. Zaten Türkiye’ye Barter sistemini getiren, Barter’a öncülük eden tek ve en büyük Barter şirketiyiz. Hedeflerimiz de hep daha iyi hizmet daha kaliteli hizmet vererek üye sayımızı günden güne artırmak, büyümemizi daim kılmaktır.

Barter Şirketleri güçlü finansal ve teknolojik altyapıyla kurulmalı, uluslararası sertifika ile belgelendirilmiş kurucular, tecrübeli ve yetişmiş personelle hizmet vermelidir ki Barter Sistemi güvenli ve etkili bir şekilde işleyebilsin. Ancak Türkiye’de Barter Kanunu’nun eksikliğinden ve herhangi bir mevzuatın olmayışından dolayı bazı Barter şirketlerinin hiçbir altyapıya ve yeterli finansal güce sahip olmadan üyelerine hizmet vaatlerinde bulunarak kuruldukları gözlemlenmektedir. Ne yazık ki Barter şirketlerinin kurulumundaki mevzuat eksiliğinden kaynaklı bu tarz problemlerle karşılaştığımız şirketler kurulmuştur. Kontrolsüz olarak kurulan bu tür şirketler sektöre olan güveni de sarsmaktadır. Amaçları farklı olan diğer Barter şirketleri, kredi risk yönetiminden yoksun olarak müşterilerine karşılıksız krediler vererek, Barter sektörüne çok ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu nedenle sistem, bir mevzuata ihtiyaç duymaktadır. Bu maksatla bir an önce Barter Kanunu çıkarılmalıdır ki bu tarz girişimler engellensin ve Barter Sistemi güvenle yoluna devam etsin.