BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 66
Kayıt Tarihi: 08-11-2021

TÜRK BARTER İLE KREDİNİZ HAZIR

TÜRK BARTER İLE KREDİNİZ HAZIR

 

 

İşletmelerin,  finansman yükünü taşımakta zorlandığı bu günlerde Alternatif Ticaret ve Finansman modeli Barter sistemi ile Türk Barter işletmelerin imdadına yetişiyor. Türk Barter pazardaki durgunluk ve talepteki gerileme nedeniyle, üretip satarak öz kaynak oluşturmak da imkân bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönem de işletmelere Barter kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturmaktadır.

Finansman sıkıntısı çeken firmalar bu dönemde varlıklarını ve sermayelerini koruyabilmenin telaşına düşmektedirler. Yatırımlar durmuş, harcamalar kısılmış, organizasyonel yapı daraltılmış, tümüyle öz kaynaklara ve öz kaynakla karşılanabilir asgari büyüklüklere geri dönülmüştür. Çünkü finansman için yeterli teminat bulmak zordur. Türk Barter Alternatif ticaret ve finansman modeli Barter sistemi ile işletmelerin imdadına yetişmekte ve Barter Kredisi ile alternatif ödeme araçlarını sunmaktadır. “Krediniz Hazır” kampanyasıyla birlikte Türk Barter her işletmeye ve projeye göre kredilendirme alternatifleri sunmaktadır.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Sırrı Şimşek yapmış olduğu açıklamada; Türkiye’nin bugün yaşadığı şartlar, süreç açısından da, öncekilerden farklılık gösteriyor. Yaklaşık üç yıldır etkisini sürdüren paranın piyasalardan çekilmesi, bir algı biçimine dönüştü. Uzun süredir devam eden olağanüstü şartların yakın gelecekte de büyük bir değişiklik göstererek, dünya konjonktüründe ve yeni pazarlarda parlak bir süreç içinde olacağı artık çoğunluğun üzerinde hemfikir olduğu bir gerçek. Bu durumda, ekonominin oyuncuları mevcut koşullara uyum sağlayabildikleri, klasik yaklaşımların dışına çıkarak özgün ve alternatif çözümleri devreye sokabildikleri oranda ayakta kalabilecekler. Öyle bir finansman yöntemi söyleyin ki, hem uzun, hem kısa vadeli olsun. Hem yatırım için, hem işletme giderleri için kullanılabilsin. Karşılığı, üretimle ödenebilsin. Kolay kredi yöntemi sunabilsin. Üstelik maliyeti, diğer finansman modellerinin çok altında olsun: Barter sisteminden söz ediyoruz. Geçmişi, adeta insanlık tarihi kadar eski, uygulaması bugünün ve geleceğin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kadar modern bir finansman yönteminden söz ediyoruz.

Barter sistemi, işletmelere sunduğu pazarlama ve tahsilat kolaylığı gibi çok sayıdaki önemli avantajın yanında, günümüzün en çağdaş ve en ucuz finansman modelidir. Barter Ortak Pazarı’na üye olan bir işletme, gider kaleminde yer alan hammaddeden kırtasiyeye, ulaşımdan reklama kadar tüm ihtiyaçlarını, nakit bedel ödemeden sistemdeki farklı sektörlerdeki diğer üye işletmelerden karşılayabilir. Böylece sadece sembolik bir orandaki komisyon ödemesiyle, büyük bir nakdi harcamadan kurtulur. Sistemden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedeline karşılık ise, kendi ürettiği mal ve hizmetleri sisteme sunar.

Aynı avantaj yatırım harcamaları için de geçerlidir. Sürekli işletme giderine konu alan girdilerin yanında, işletmenin üretim kapasite ve kalitesini yükseltecek her türlü yatırım, barter sistemi içinde aynı koşullar altında finanse edilebilir.

Türkiye’de ve dünyada liderliğini yürüten Türk Barter, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar içinde, işletmelerin finansman gereksinimlerini karşılarken, aynı zamanda onlara tahsilat güvencesi ile yeni pazarlar sağlayarak, dünya konjonktüründe yeni oyuncular olmasına da alternatif fırsat ve fayda oluşturmaktadır. En kolay alternatif krediniz Barter Sistemi içerisinde hazır olup, işinizi büyütmenize imkan sağlamaktadır. “dedi

FAİZSİZ KREDİ İMKÂNI

Nakit sıkıntısına düşen ve bu darboğazdan kurtulmak isteyen firmalar İhtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine sığınıyor. Firmalar, kısa vadede nakit elde etse de uzun vadede nakit kaybediyor ve faizi dolayısıyla yine zarara uğruyor. İşletmelerin,  finansman yükünü taşımakta zorlandığı bu günlerde “Alternatif Ticaret ve Finansman Modeli” Barter Sistemi ile Türk Barter, işletmelerin imdadına yetişiyor. Türk Barter’ın üyelerine sunduğu Faizsiz Mal Kredisi ile firma; faiz yükünden kurtuluyor ve ihtiyaçlarını para kullanmadan karşılayabiliyor. Türk Barter, piyasadaki durgunluk ve talepteki gerileme nedeniyle üretip satarak öz kaynak oluşturmakta imkân bulamayan ve genel giderlerin öz kaynaktan karşılanamadığı, bu nedenle varlıkların azaldığı bir dönemde işletmelere Barter Kredisi sunarak alternatif ödeme imkânları oluşturuyor.