BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 67
Kayıt Tarihi: 08-11-2021

TÜRK BARTER AVANTAJLARINI KULLANAN ŞİRKETLER BÜYÜYOR

TÜRK BARTER AVANTAJLARINI KULLANAN ŞİRKETLER BÜYÜYOR

 

Türk Barter, üye olan şirketlere dev bir Pazar imkânı sunuyor. Barter ortak pazarına katılan firmalar, Pazar paylarını sistemden gelen müşterilerle büyütüp, satışları ve karlarını ve barter sistemi ile satış yaptıkları oranda, cirolarını da arttırıyorlar. İşletmeleri piyasanın görünmeyen ve kontrol edilmeyen risklerinden, rekabetin zarar ettirici keskinliğinden koruyor. Firmalar, ekonomide ki krizlerden, talep yetersizliğinden, likide sıkışıklığından etkilenmiyor. Barter sistemi; stoklara, durgunluğa, tahsilat riskine ve güvensiz satışlara son veriyor.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Sırrı Şimşek, Barter sektörü ve Türk Barter hakkında merak edilenleri yanıtladı. Barter kanunundan sektörün geleceğine kadar pek çok konuda açıklayıcı bilgiler verdi. Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. M. Sırrı Şimşek, en kısa sürede ülkemiz kanunlarında Barter Sisteminin aynı Bankalar kanunu kapsamında olduğu gibi yer alması gerekliliğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; ‘Biz firmalara sağladığımız tam güven ve ticaret potansiyelimizi Uluslararası arenada hizmet verip, üstlenmiş olduğumuz görevi en mükemmel şekilde ilerletiyor ve büyütüyoruz. Arzu edilen organizatör görevini yerine getirebilecek donanıma sahibiz. Gümrük mevzuatında ki bu tıkanıklığın açılması için ilgili bakanlıklara, Müsteşarlıklara ve hatta hükumetlere vermiş olduğumuz tekliflerle ilgili çalışmalarımız ve birikimlerimiz mevcuttur.’ Dedi.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M.Sırrı Şimşek; Türk Ekonomisine katkı sağlamak ve Barter bilincinin daha doğru anlaşılması, yanlış işlemler yapılmaması, yapılan işlemlerde Barter şirketinin garantörlüğünde olmasının bilinmesi ve uygulamaya geçirilmesi, firmaların Barter sistemini doğru kullanmalarını sağlamak olduğunu vurguluyor. Fakat Tükiye’de yeni kurulan şirketlerin Barter sistemini çok kolay işletebileceklerini düşünerek hiçbir altyapıya, yetişmiş personele ve finansal güce sahip olmadan üyelerine hizmet vaatlerinde bulundukları gözlemlenmektedir. Barter Sisteminin Büyümesi İçin Üç Unsura İhtiyaç var

Hem Barter sisteminin büyümesi hem de alternatif ticaretin yayılıp, faydalı hale gelmesi için üç önemli unsur olmalıdır.

Birincisi; Her Ülkenin Barter kanunu yürürlüğe girmelidir.

İkincisi; Barter sistemi, tüm dünyadaki barter şirketleri tarafından kullanılan teknolojik alt yapıya sahip olmalıdır.

Üçüncüsü ise; bu sistemi işletecek olan barter şirketlerinin standartları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Şayet bu şartlar sağlanıp ve kontrollü ve denetimli olursa, dünyanın alternatif olarak aradığı ticaret ve finansman modeli uygulamaya konulmuş olacaktır.

TÜRK BARTER AVANTAJLARI

Türk Barter sistemine dâhil olan üyeleriniz hangi avantajlardan yararlanmaktadırlar? 

Nakit tasarrufu sağlar

Bir barter üyesi sisteme dahil olurken bir talebin karşılanması dikkate alınmıştır. Bu nedenle üyeliklerin başlangıçları %95 gibi bir oranla firmalar satış yaparak alacaklı olurlar. Türk Barter’ın proje yaklaşımlı hizmeti ile satış ve alış yapacak olan üye barter işlemlerinde birkaç adım ilerisine hazırlıklıdır. Satın alma süreci başladığında nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürün alacağına karşılık satın alabilir. Bu süreçlerin ilk adımı olan satış ayağında ise üyenin sattığı ürün özellikle de kendisinden çok satın alan için daha çok önemli ise yürütülen barter satış ve alış faaliyetleri nakdin tasarrufunu tam olarak sağlamaktadır.

Pazarınızı genişletir

Barter sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter ortak pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter ortak pazarımız ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır.

Satın Alma Kolaylığı sağlar

Barter sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında barter ortak pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti barter ile alım yapabilir.

Rekabet üstünlüğü sağlar

Uzun süreler ile barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

Yeni işbirlikleri sunar

Barter Ortak Pazari’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma barter sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

Atıl kapasitenizi işletir

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan barterı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ile 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

Satışlarınızı artırır

Yukarıda bahsedilen atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların barter sistemini ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.

KOBİLERİ NEFES ALMAYA DAVET EDİYORUZ

Barter sistemi ve KOBİ’lere özel kredi paketi ile artık Türk iş dünyasının sırtındaki yükü azaltmayı hedeflediklerini söyleyen, Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Sırrı Şimşek: Türk Barter olarak, tüm dünyanın aktif olarak kullandığı ve büyük kriz dönemlerinde ülke ekonomilerine nefes aldıran barter sisteminin, ülkemizde de daha yaygın kullanılmasını, işletmelerin kriz dönemlerinde ayakta kalabilmelerini istiyoruz. Ülkenin önünü tıkayan kriz fırsatçılarına engel olmak için tüm işletmeleri, ticari işlemlerinin %20’sini alternatif finans ve ticaret modeli olan barter sistemi ile gerçekleştirmeye davet ediyoruz. İşletmeler çalışarak damarlarına kan pompalıyor ama bu kanı dönem dönem bazı başka yapılar, çalışmadan, üretmeden kendilerine çekiyor. İşte biz bunu azaltmayı hedefliyoruz. Daralan ve sıkışan karlılıklarını yüksek maliyetli finansmana feda etmiyor olacaklar. Ticarete ve üretmeye konsantre olabilecekler. Tüm KOBİ’lerimizi nefes almaya davet ediyoruz dedi.