BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 71
Kayıt Tarihi: 07-01-2022

TÜRK BARTER, KALİTE BELGESİNİ YENİLEDİ

TÜRK BARTER, KALİTE BELGESİNİ YENİLEDİ

Alternatif Ticaret ve Finans Sisteminin Öncüsü Türk Barter kalitesinden ödün vermeden hizmetlerine devam ediyor. TIC (TÜV International Certification) ISO 9001–2015 denetimini sıfır hata ile tamamlayan Türk Barter kalitesini aldığı belgelerle de bir kez daha tescillendirdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışını ilke edinen ve hizmetlerini bu doğrultuda gerçekleştiren Türk Barter, kalite standartlarına uygun yönetim anlayışını belgelendirdi.  Alternatif ticaretin lideri, ISO 9001:2015 Revizyonlu Kalite Belgesi’ni alarak kaliteli hizmetlerini bir kez daha ispatladı.  Türk Barter’da Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kalite ve iyileştirmeyi hedef alan yönetim anlayışının sağlanması adına yapılan çalışmalar, yetkililer tarafından denetlenip değerlendirildi. Kalite temsilcisi Oktay Kılıç’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, şirket çalışanları ile bütünleşerek kısa bir sürede tamamlandı. TÜV Thüringen e.V. Sistem ve Personel Belgelendirme Kurumu’nun yaptığı belgelendirme sonucu Türk Barter A.Ş.’nin ISO 9001:2015 Standardının ana esaslarını yerine getirerek müşterilerine sunduğu Barter hizmetinin uluslararası bir kalite anlayışında olduğunu yeniden ispatlandı.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; “Günümüzde toplam kalite yönetimi anlayışı tüm dünyada yaygınlaşıyor. Güçlü ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapan kuruluşlar kalite anlayışını her kademede uygulamaya koyuyor. İşletmeler için kalite artık bir hayat tarzı haline gelmiş durumda.  Günümüzde her geçen gün yaşanan değişimler; bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler var olan kıyasıya rekabetin seyrini günden güne değiştirmiştir.  Şirketler arası rekabet; ticaretin ve ekonominin küreselleşmesi, bu rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş ve rekabete dâhil olanların sayısını artırmıştır.

Gelişen yeni teknolojiler ve yeni yönetim anlayışı ile rekabette üstünlük sağlayan şirketlerin sayısının fazlalığı, diğerlerini de bu yarışı kazanmak için yeni arayışlara itmektedir. Yaşanan bu değişim ve gelişimlere ayak uyduramayanların yarışı kazanmaları zorlaşmıştır.  Rekabette üstünlük için çok güçlü finansmanlar, iyi çalışanlar tek başına yeterli olamamakta; işletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak kaliteli yönetim anlayışı ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kaliteli mal veya hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. ISO 9001 KYS müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir sistemdir. Uygulamada kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada iyileştirmeler esas alınmıştır.

Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemek ve risk yönetimini sağlamaktır. Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması; müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda sadece ürün ve hizmetin kalitesini değil, bir bütün   olarak yönetimin kalitesini  ve verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.  İşletmelerin verimliliğini artırmak, müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini belirlemek ve bunları tam istenen sürede karşılamak şeklinde bir çalışma anlayışı ve yönetim tarzı benimsenmesi gerekmektedir. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki bu yönetim anlayışının benimsenmesinin ardından kalite çalışmalarının aksatılmadan yapılması bir plan ve program dâhilinde iyi bir ekiple gerçekleşebilir.  Kalite anlayışını şirketlerin bütün birimleri ve çalışanlarına yayarak toplam kalite anlayışını gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bizler de çalışmalarımızı bu maksatla sürdürüyor, toplam kalite yönetimi bilincini tüm çalışanlarımıza aktarıyoruz. Kurum olarak müşteri memnuniyeti odaklı sürdürülebilir kalite anlayışıyla düzenli eğitimler planlıyor ve uygulamaya geçiriyoruz.

Revizyonun getirdiklerini tüm ekibin yakından takip ettiğini belirten Şimşek, “ Dünyada ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi alan ve bunu sürdürülebilir kılan ilk ve tek Barter kuruluşu olmanın bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Kurumumuz içinde çalışmaları ve kariyerleri ile bizi bu noktaya ulaştıran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.