BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 82
Kayıt Tarihi: 16-09-2022

TÜRK BARTER INTERNATIONAL A.Ş. TÜRKİYE VE AVRUPA’YI DÜNYA BARTER BİRLİĞİ’NDE TEMSİL EDİYOR


TÜRK BARTER INTERNATIONAL A.Ş.

TÜRKİYE VE AVRUPA’YI DÜNYA BARTER BİRLİĞİ’NDE

TEMSİL EDİYOR


Barter sektörünün gelişimi için faaliyet gösteren ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünya Barter Birliği (IRTA)’nın 43. Genel Kongresi 08-10 Eylül tarihleri arasında Las Vegas’da gerçekleşti. Dünya Barter Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Avrupa ve Türkiye’yi temsilen toplantıya katıldı.

Dünya Barter Birliği (IRTA) 1979 yılında, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki hızla gelişen kurumsal barter endüstrisini yönlendirmek ve bu alanda yapılan ticareti yüksek standartlar çerçevesinde büyütmek amacıyla kurulmuştur. IRTA, barter ticaretiyle ilgili araştırmalar ve yönlendirmeler, databank hizmeti, güvenlik, uluslararası ticaret bağlantılarının sağlanması, teknik danışmanlık, yeni kurulan şirketlerin kalkındırılması, endüstri ölçümlemeleri gibi faaliyetler yürütmekte, yayınlar yapmaktadır. Tüm dünyada faaliyet gösteren barter şirketlerinden güvenli olanların bir araya gelip oluşturduğu bir kuruluştur.

Türkiye’de barter sektörünün öncüsü olan Türk Barter, 20 yıldan beri Türkiye ve Avrupa’yı temsilen IRTA Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır. Bu yıl 43.’sü düzenlenen IRTA toplantısında Türk Barter International A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek, sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini aktardı.

Moderatorlüğünü, IMS Barter Başkanı Dale Mardak’ın yaptığı; Değişen Pazarda Yenilikçi Satış ve Aracılık Stratejileri Paneli’nde konuşma yapan, Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı Şimşek; ‘’Dünyada genel bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Özellikle Korona Virüs ve Rusya - Ukrayna savaşından sonra devletin ekonomideki hedefleri altüst olmakta, enflasyon oranı yükselmekte, faizler artmakta, her ülkeye göre farklı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ekonomide kriz yaşanırken hem ticaret, hem finans, hem de ödeme sistemi olarak barter endüstrisine ihtiyaç da bir o kadar kaçınılmaz olmaktadır. Türk Barter’ın ‘Fazlanı ver eksiğini al’ projesiyle birlikte devletler arası barter ve şirketler arası barter kullanıcılara çok fazla faydalar sağlamaktadır. Günümüzde barter şirketlerinin, bankacılık sektörü ile rekâbet edilebilecek hâle getirilmesi gereklidir. Barter şirketlerinin bu çerçevede teknik altyapılarını ve pazarlama stratejilerini yeniden düzenlemesi, şirketlerin ihtiyaç duyduğu alternatif ticaret ve finansa ulaşmalarını sağlayacaktır” dedi. Barter sisteminin büyümesi için modern tekniklerin kullanılması gerektiğini vurgulayan Şimşek sözlerine şöyle devam etti “Hem barter sisteminin büyümesi, hem de alternatif ticaretin yayılıp, faydalı hâle gelmesi için üç önemli unsur olmalıdır. Birincisi; her ülkenin barter kanunu yürürlüğe girmelidir. İkincisi; barter sistemi, tüm dünyadaki barter şirketleri tarafından kullanılan teknolojik altyapıya sahip olmalıdır. Üçüncüsü ise; bu sistemi işletecek olan barter şirketlerinin standartları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Şayet bu şartlar sağlanıp, kontrollü ve denetimli olursa, dünyanın alternatif olarak aradığı ticaret ve finansman modeli uygulamaya konulmuş olacaktır. Bununla beraber, barter şirketleri ve üye şirketler risksiz hâle gelir. Krizlerin devam ettiği faiz, borsa ve döviz kuru hareketlerine bağlı olan ekonomiler; alternatif finans ve alternatif ticaret arayışındalar.  Dolar ve euroya bağlı ülkeler ekonomilerinde bağımsız hareketler yapamamaktadırlar. Dünyanın aradığı alternatif finans ve ticaret sistemini barter rahatlıkla karşılayabilecektir. Barter modelinin dünya ekonomilerine hâkim olabilmesi için her ülke kendi yapısına uygun barter kanunu çıkarmalı ve barter uygulama standartlarını belirlemelidir. Standartların belirlenmesinde barter endüstrisinin kuruculuğunu üstlenen IRTA öncülük yapacaktır. Uluslararası işlemlerin artırılması ile her ülkedeki barter hacimleri de artırılmış olacaktır.’’ şeklinde konuşmalarını tamamladı.

IRTA, barter sektörünün dünyadaki yayılımını, gelişimini, değişimini sağlayan ve barter şirketlerinin bu sisteme adapte olması için bilinçlendirme yapan bir sistemdir. Alternatif finans ve ticaret sistemi hakkında dünya topluluklarına teşvik ve bilinçlendirme yaparak, barter uygulaması ve operasyonunun standartlarını yükseltmektedir. Dünya ekonomisinde hızla büyüyen ve gelişen barter endüstrisi içinde iş yapan firmaların uluslararası işbirliklerinin artırılması, barter sisteminin ülkeler arası mevzuatının hazırlanması, barter endüstrisinin büyütülmesi, barter şirketleri kuruluş ve ticareti ilkelerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde Dünya Barter Birliği (IRTA) etkin bir rol üstlenmektedir.

Türkiye ve Avrupa’da barter sektörünün lideri olan, yerel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve barter sistemini Türkiye ekonomisine kazandıran Türk Barter International; IRTA’da, Avrupa’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Barter Etik Komite Başkanı olarak bulunmaktadır.

IRTA Dünya Barter Birliği Yönetim Kurulu’nda 12 üye bulunmaktadır. IRTA Dünya Barter Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmed Sırrı Şimşek IRTA’da; pazarlama, üyelik, genişleme, etik ve sosyal medya komitelerinde yer almaktadır.