BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 84
Kayıt Tarihi: 06-09-2022

TÜRK BARTER FİNANSAL TAKASI TİCARETİN HER ALANINA YAYDI

TÜRK BARTER FİNANSAL TAKASI

TİCARETİN HER ALANINA YAYDI

 

Alternatif Ticaret ve Finans modeli Barter Sistemi dünyada hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Türk Barter uyguladığı modern barter ve sektöre getirdiği yenilikçi uygulamaları ile Türkiye’deki ve Dünya’daki barter şirketlerine de model olmaktadır.

Sektörlerin Barter Sistemi’nden yararlanmasına ilişkin çalışmaları üye olan her şirkete özel proje yaklaşımıyla çalışmalarına devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemler örnek teşkil etmiş ve üye firmaların işlem hacimleri ve potansiyelleri arttırmasına olanak sağlamıştır.

Barter ticaret argümanını sürekli geliştiren Türk Barter, olumsuz rüzgârların estiği sıkıntılı dönemde firmaların eksikliklerini tespit ediyor. Üye olan şirketlere özel barter projeler hazırlamayı, ticareti ve barterı nasıl kullanacaklarına karar veriyor. Daha sonra barterın hangi ticaret modelinin uygulanmasına karar verip en kısa zamanda uygulamaya geçiyor. Sektörlerinde kendini ıspatlamış uzman broker kadrosu firmaların farklı pazarlara açılmasına yardımcı oluyor.  En çok kullanılan diğer bir model ise borç yapılandırma. Kriz döneminde çıkmaza giren, alacaklılarının sürekli baskısına maruz kalan firmalar barter ortak pazarı sayesinde rahat bir nefes alıyor. Hem şirketini ayakta tutuyor hem de önümüzdeki döneme umutla bakıyor. Hem alacaklarını tahsil ediyorlar hem de borçlarını barter sistemiyle ödeme imkânı buluyorlar.

 

 

“Stok fazlası atıl ürünler gitsin, ihtiyaç duyduğunuz mal ve hizmetler gelsin!”

 

Barter Sistemi ile birlikte firmalara sahip oldukları malları hedef kitlelere kolaylıkla ulaştırabilmeleri hususunda aracılık eden Türk Barter, bu sayede şirketlerin, iflastan kurtulup

nakit akışını dengelemesini ve ticaretlerini hedeflediği alanlara kaydırabilmesini sağlıyor. Bu anlamda ilklere ve çoklu takas yöntemi gibi ayrıcalıklara imza attıklarının altını çizen Şimşek; “Türk Barter, geniş açılımlı ve dünyada en kapsamlı sektör dağılımına sahip Ortak Pazarı ile üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasına göre çalışıyor ve talepler için ilgili firmaları Barter Ortak Pazarı'nda birlikte çalışmaya davet ederek büyüyor. Satış yaparak alacaklı hale gelen firma, tüm ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı'nda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerden karşılayabiliyor. İhtiyaçlarını karşılamak için üye olan firmaya, uzman brokerler faaliyet alanlarına göre yardımcı oluyor. Üyenin stoklarını, arz fazlasını, satmak istediği her ürünü sisteme kaydediyor ve bunların karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sistemden talep ediyor. Ayrıca üye olan her ziyaretçi Barter kapsamında satmak istediği her ürünü web sitesine ekleyerek online satış işlemine de kolaylıkla başlayabiliyor” diye belirtti.