BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 87
Kayıt Tarihi: 22-11-2022

BORÇLARA BARTER FORMÜLÜ

BORÇLARA BARTER FORMÜLÜ

 

Barter sisteminin öncüsü Türk Barter, geliştirdiği “Borç - Alacak Yönetimi”yle ekonomik krizde şirketlerin nakit sıkıntısı sorununa çözüm getiriyor. Borç yapılandırması ve alacak yönetiminde Barter Sistemi’ni kullanmak isteyen her şirkete özel projeler hazırlanıyor. Barter sistemi; özellikle kriz dönemlerinde şirketlerin atıl kapasitelerini eritmelerine olanak sağlıyor.

 

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Sırrı Şimşek, iç ve dış borçların barter ile ödenmesi önerisi getirdi. Türkiye’nin iç ve dış borç yükünü hafifletmek için başvurduğu en temel çözümün başında yardım ya da kredi gelmektedir.” Diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Sırrı Şimşek; “Krediler ve yardımlar geldiği gibi eriyor, yakın zamana yüklü faizlerle yükü daha da artırıyor. Sükûnet isteyen ekonomik pogram, en küçük seste irkiliyor, piyasalar dalgalanıyor, ek vergiler, ek zamlar geliyor ama yine de programın aylar öncesine geri dönülüyor. Bunlara son vermenin bir diğer yolu da borların barter yolu ile ödenmesidir.” Önerisinde bulundu.

 

Türk Barter, Türkiye Ekonomisi’nin ilk yarısında daralan ve nakit sıkışıklığı içinde bulunan iş dünyasına, başlattığı yeni uygulamayla reel sektörün borçlarını ve alacaklarını yeniden yapılandırıyor.  Bu yaklaşımla finansal açıdan yetersizliğe düşmüş, ancak mal veya hizmetle ödeme kabiliyeti olan şirketler Türk Barter ile anlaşarak borçlarını Alternatif Ticaret ve Finans Sistemi Barter’la ödüyorlar. Aynı şekilde alacağı olan şirketler, nakit sıkıntısına düşmüş firmalardan alacaklarını Barter sistemiyle karşılıyor.

 

Stokları barterla nasıl eritebiliriz?

 

Barter sistemi firmaların nakit para karşılığında satabildiği değerlerle ilgilenmez. barter şirketinin ilgi alanı atıl kapasite üzerinedir. Yani şirketlerin stoklarında bulunan, girişimlerine karşın satamadığı mal ve hizmetlerle ilgileniyoruz. Bu durumda sisteme üye şirketler ellerindeki atl kapasiteyi sisteme sunuyor, bu atıl kapasitenin meydana getirdiği maddi değer karşılığında da sistemde bulunan on binlerce üründen ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti nakit para ödemeksizin alabiliyor.

 

 

Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Yeni projeleriniz nelerdir?

 

·         Dev bir Pazar imkanı sunuyoruz.

·         Satışları ve karı arttırıyoruz. %100 tahsilat garantisi sağlıyoruz.

·         Atıl kapasitenizi değerlendiriyoruz.

·         Ücretsiz ve etkin reklam sağlıyoruz.

·         Risklerinizi yok ediyoruz.

·         Ekonomik krizlere çözüm sunuyoruz.

 

Kısacası Barter Sistemi;  stoklara, durgunluğa, tahsilat risklerine ve güvensiz satışlara son verir.