BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 95
Kayıt Tarihi: 23-02-2023

BARTER MEDYA’DAN SEKTÖRE DESTEK!

BARTER MEDYA’DAN SEKTÖRE DESTEK!

 

Şirketin tanıtımını yapmayı hedefleyen firmalar; Barter sisteminde alacak bakiyesi olan veya yapacağı medya planının bütçesi kadar teminat göstererek Barter Medya’nın tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Türkiye Ekonomisine yeni bir ticari boyut kazandıran Türk Barter; uyguladığı sistemle iş dünyasına imkanlar sunmaya devam ediyor. Faklı iş sektörlerinin birarada bulunduğu ve kendi aralarında nakit akışı olmaksızınyaptıkları ticari faaliyetlerle krizde yaşanan ekonomik olumsuzluklardan fazla etkilenmediler. Türk Barter Kendi havuzu içerisinde yer alan medya şirketlerini bir çatı altında toplamaya devam ediyor. Sistem içerisinde yer alan farklı iş kollarındaki firmalar, sistem içerisindeki medya şirketleri ile bire bir barter çalışması yapabilmektedirler. Bu uygulama sonucu firmaların nakit finansman ayırdıkları faaliyetlerinden kısıtlama yapabilecekler. Bu aşamada kurulan Altın Medyayı üç aşamada düşünebiliriz. İlk aşama; Prodüksiyon, İkinci aşama; medya planı, son aşama ise; Medya bağlantılarının yapılmasıdır.

Amacına gelince sisteme üye olan Kurum ve Kuruluşların ürün ve hizmetler karşılığında şirket tanıtımlarının profesyonel şekilde Ulusal Medyalarda tanıtımının sağlanması. Barter Medya’nın faaliyetleri ise; sistem üyesi olup reklam verebilecek firmalar ile toplantılar yaparak medya planlarının hazırlanması ve sistem üyesi olan medya kuruluşlarından medya satın alımı yapılmasıdır.

Altın Medya Türk Barter’a bağlı olarak ayrı bir departman şeklinde çalışmaktadır. Asli görevi sistem üyesi olan şirketlerin tüm tanıtım hizmetlerinin profesyonel kadrosu ile birlikte medya satın alımlarını yapmaktadır. Örneğin herhangi bir üretici firma, düşük yoğunluklu zamanlarda satamadığı ürünlerini Barter Ortak Pazarı’na sunarak; reklam ve tanıtımın harcamalarını havuzdan elde ederek nakit tasarrufu sağlayabiliyor. Nakit ödeme yapmaksızın ürettikleri mal ve hizmeti sisteme sunarak, sundukları mal ve hizmet karşılığında reklam alanı alabilme fırsatı elde eden firmalar,  nakit para harcamadan ürün/hizmetlerini tanıtma imkânı elde ediyorlar. Türk Barter;  medyanın elindeki atıl kapasitenin değerlendirilmesini, medya kuruluşlarının Barter yoluyla verdikleri reklam alanları karşılığında ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri nakit para harcamadan almalarını sağlıyor. Barter Medya; reklam verenlerin reklam satın alma ve pazarlamasını en uygun şekilde gerçekleştiriyor. Reklam verenler ile reklam satın alanlar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığı da aracı kurum rolü ile önleyen Türk Barter’ın hizmet verdiği mecralar arasında gazete, dergi, portal, TV, billboard, outdoor, radyo, yerel ve yabancı mecralar yer alıyor.

Barter Medya’nın avantajlarından bahseden Türk Barter İnternational Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmed Sırrı ŞİMŞEK, “Barter Medya ile medyanın elindeki atıl kapasitenin değerlendirilmesini, medya kuruluşlarının barter yoluyla verdikleri reklam alanları karşılığında ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri nakit para harcamadan almalarını sağlıyoruz. Reklam verenler ile reklam satan medya arasında köprü vazifesi görerek aracı kurum rolü ile hizmet veriyoruz.” Şeklinde sözlerini gerçekleştirdi.