BASIN BÜLTEN LİSTESİ

Kayıt No: 99
Kayıt Tarihi: 05-04-2023

BARTER ORTAK PAZARI’NDA KAZANMAK ÇOK KOLAY!

BARTER ORTAK PAZARI’NDA KAZANMAK ÇOK KOLAY!

 

Türk Barter Ortak Pazarı, bütün üye firmalar için imkânlarından faydalandıkları takdirde kâr edecekleri bir sistemdir. Kendi gerçeklerini gözeterek ticaret yapan firmalar; Türk Barter Pazarı’nda gün geçtikçe kâr elde etmektedir. Türk Barter Pazarı’nda ancak Barter sistemini kullanma becerisi gelişmiş üyeler başarılı olmaktadır.

1.      Sistemi doğru ve eksiksiz öğrenininiz;

Barter sisteminin imkânlarından faydalanmak onu iyi öğrenmekle mümkündür. Sadece firma sahiplerinin üyelik sözleşmesini imzalayan yöneticilerin değil; Barter sistemi ile alım veya satın almakla muhatap olacak bütün çalışanların Barter sistemini bilmeleri gerekir. Üyeler kendilerine Türk Barter tarafından verilen bilgiler ile sistemi kullanmalıdırlar. Sistem ile çalışacak bütün yöneticilerin; Barter Sözleşmesi’ni okuması ve sözleşme hükümlerine göre işlem yapması gerekmektedir. Sözleşmede yer alan bilgilerin dışında kişisel taahhüt ve kanaatlere itibar edilmemelidir.

 

Üye firmaların yetkililerinin Barter sistemini kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla, Türk Barter merkez ve şubelerini ziyaret etmelidir. Bu ziyaretlerin özellikle sisteme yeni katılan üyeler tarafından daha sık yapması önerilir.

 

2.      Türk Barter ile sürekli ve etkin iletişimde bulununuz:

Türk Barter, barter sistemini kullanmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri üreten ve yayınlayandır. Satmak istediğiniz ürün bilgilerini potansiyel müşterilere duyurandır. Satın almak istediğiniz malların ve hizmetlerin nereden, nasıl tedarik edilebileceği bilgisini verendir. Türk Barter; satışlarınızda yanınızda olan ve tüm üyelere sesinizin duyurulmasını sağlayandır. Türk Barter, yapacağınız her işlemde inisiyatif sahibi olan taraftır.

 

Türk Barter ile sürekli ve etkin iletişimde bulununuz. Türk Barter’ın kolay işlem yapmanızı sağlayıcı imkanlarını kullanınız. Mutlaka bilgi ihtiyacınızı öncelikle internetten karşılayınız. Arzlarınızı, taleplerinizi, tekliflerinizi ve isteklerinizi faks veya mail ile bildirmeye özen gösteriniz. Türk Baretr’ın sürekli yayınlarının takipçisi olunuz. Aylık Ekonomix Dergisinin size kazandıracakaları düşündüğünüzden her zaman daha fazladır.

 

3.      Bütün harcamalarınızı öncelikle barter sistemi ile karşılayınız:

Barter, alıcı firmalara nakit ödemeden ihtiyaçların karşılanması rahatlığını sunar. İhtiyaçların barter sistemi ile karşılanması aynı oranda nakit tasarrufu demektir. Nakit paranın çok kıymetli olduğu günümüzde barter sisteminin sunduğu imkân daha anlaşılır olmaktadır. Üyeler nakit çıkışını durdurmak için bütün alımlarda barter sistemini kullanmakta ısrar etmelidirler. Aradıkları malın Barter Pazarı’nda olmaması, firmayı barter sistemini kullanmaktan alıkoymamalıdır. Çalışılan bütün tedarikçilere barter sistemi teklif edilmelidir. Çalışılan firmalar yapılan teklifi kabul etmez ise Alternatif firmalara gidilmelidir. Sistemin büyüleyici imkânlarından yararlanmayı arzu eden firmalara da böylelikle fırsat verilmiş olur.

 

4.      Ayrıntılı güncel arz listesi veriniz ve bilgileri yenileyiniz:

Barter Pazarı’nda iyi satış yapmanın ilk şartı doğru ve eksiksiz ayrıntılı ürün bilgisi sunmaktadır. Üyeler kendilerine ulaşan bilgiler ile alım veya satış yaparlar. Barter pazarında yapacağınız cironun tamamen size bağlı bulunduğunu biliniz ve ona göre faaliyet gösteriniz. Ayrıntılı ve doyurucu hazırlanmış, resim ve tanıtım broşürleri ile desteklenmiş ürün bilgilerinin ihtiyacının farkında olan veya olmayan alıcıda uyandıracağı teşvik ile daha çok satış yapacaksınız. Arz listelerinde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri çok çabuk Türk Barter Merkezi’ne bildirmelisiniz. Ürünleriniz ve sizinle ilgili barter üyelerinin yanlış değerlendirme yapmalarına sebebiyet vermemelisiniz. Bunun içindir ki; verdiğiniz bilgilerle müşterinin karşılaştığı durum aynı olmalıdır.

 

5.      İyi fiyatı ve kaliteyi arayınız:

Barter sistemi, üyelerin daha çok ve daha rahat kazanmak için faaliyet gösterdikleri bir pazardır. Firmalar, barter sistemi kullanmanın getirdiği faydalar ile maliyeti gözönüne alarak işlem yaparlar. Bakiyede artı olmayan hiçbir işlemi yapamamanın üye için esprisi olmayacaktır. Öyleyse; her işlemde fiyatı, ürün kalitesini ve diğer şartları kabul edilebilir değerlerde aramak gerekir. Bu pazarda alım veya satış yapmak; her biri, birbirinden bağımsız hareketler olduğundan rasyonel davranmaktan kaçınmamalıdır. Her üyenin sigortası bütün firmaların gerçekçi hareketleri olacaktır. Üyeler daha kârlı ticaret yapmanın şartlarını ve imkânlarını kullanmaktan çekinmelidir.

 

6.      Kazanmakta acele etmeyiniz:

Barter sisteminin faydaları, kullanım ısrarına ve sıklığına göre ortaya çıkar. Barter Pazarı’nda kazanmak, alım ve satış işlemlerini orta vadede dengelemek ile mükündür. Sistemi yeni kullanan bir firmanın ya satış yapmakta, ya da alım yapmakta beklentilerine hemen ulaşamadığı olur. Bu da son derece Tabii bir durumdur. Çünkü Baretr Sistemi de bir pazardır ve bu pazarda firmaya özgü tedarikçi ya da müşteri oluşturmak zaman alacaktır. Firmalar, aldıkları kadar satabildikleri, sattıkları kadar alabildikleri bir Pazar oluşturmakta, zamana şans vermektedirler. Sistemden en çok memnun firmalar meyvesini toplamakta acele etmemiş üyelerdir.

 

7.      Barter Kulüp faaliyetlerini takip ediniz, katılınız:

Barter sistemi, firmaların birbirlerinden alışveriş yaptıkları özel bir kulüptür. Üyelerle tanışıp dost olmak, onlara satış yapmanın en başarılı yoludur. Barter Pazarı’nda çalışan her firma ile çok çabuk diyalog kurabilir, ticari ilişkiler geliştirebilirsiniz. Türk Barter Kulüp, sizi barter üyesi diğer dostlarınızla tanıştıracak sosyal etkinliklerin yapımcısıdır.

 

Barter ile Ticaret Mutlu Ediyor

Ülkeler, firmalar, ticaret odaları, meslek odaları, üniversiteler, sektör sektör rahatlatan yeni bir enstrüman olması sebebiyle aynı adresi işaret ediyor. Barter Ticaret Sistemi  paranın alışverişte kullanılmadığı bir ekonomidir. Bütün ülkelerin, toplumların benimsediği bir alışveriş modelidir. Herkesin üretim potansiyeli kadar harcama kredisine sahip olduğu bir denge modelidir. “Yaşanılan bunca problemin çözümünde başka da yol yok zaten” dedirtircesine… Firmaların düşük kapasite ile çalışmalarının nedenini inceleyen ve mevcut imkânlarla tam kapasite çalışmanın olurunu araştıran Alternatif İş Dünyası ekonomik araştırmalar konseyi seçim atmosferine giren, Türk ekonomisi’nin likitten kaynaklanan stabil yapısını araştırdı, bilgi verdi. Bu projeye başlarken çıkış noktamız; dünyaya hakim olan ekonomik düzendeki çarpıklıklara dikkat çekmek ve elimizden geldiğince çözüm aramaktı. Bizce en önemli sorun da herhangi bir katma değer olmadan para kazanabilen insanların varlığıydı. Bu sonucun temelleri yüzyıllar önce paranın insanlığın önüne ilaç gibi sunulmasıyla atılmıştı. İşte o günden beri insanlık bu ilacın yan etkileri ile yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştı. Fakat artık bu yan etkilere katlanmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Çünkü modern hayatın getirdiği değişimle beraber; insanlığın ihtiyaçları da değişmiştir. Yeni bir ilaca, yeni bir sisteme geçmenin zamanı gelmiştir.