Vizyonumuz / Misyonumuz

1. Türk Barter tarafından firmaya Barter Sistemi tanıtımı yapılır.

2. Firma Üyelik Sözleşmesi imzalar.

3. Üyelik dosyası kurul tarafından incelenir. Üye yapılır.

4. Arz ve Talep bilgileri kaydedilir. Sisteme duyurulur.

5. Seans oluşturulur. Taraflar bir araya getirilir.

6. Barter İşlemi için anlaşma sağlanır. İşleme onay verilir.

7. Alıcı Barter Çeki Düzenler.

8. Satıcı hesabı alacaklandırılır.

9. Alıcı hesabı borçlandırılır.

Sistem tanıtımı 

Türk Barter, Barter Ortak Pazarından talep edilen mal veya hizmet mevcut içinde dahil değil ise firma araştırması, tespit, inceleme ve görüşmeler başlatır. Hedeflenen firmalar araştırılarak ön proje ile ziyaret edilir. Barter Sistemi hakkında bilgi verilir. Firmaya talep edilen ürün hakkında bilgi verilir. Firmanın incelemeleri sonucunda olumlu yaklaşımı olur ise iyelik müracaatını yapar.

Üyelik sözleşmesi 

Barter Sisteminden bahsedebilmek için Türk Barter’ın kurup işlettiği sisteme üyelik sözleşmesi imzalayarak kayıtlı olmak gereklidir. Bu sürecin başka bir ifadesi de Barter Hesabı açtırmaktır. Bankalar ile çalışılırken açılan mevduat hesabı karşılığı, Barter sisteminde Barter Şirketleri bünyesinde bir Barter Hesabı açmaktır. Bu sürecin başında da mutlaka şart ve kuralların işletilebilmesi için sözleşme yapılır. Üyelik için bir üyelik bedeli ödemesi şarttır. Türk Barter üye olan her firmasından üyelik bedeli tahsil eder.

Üyelik Müracaatı 

Üyelik sürecinin başlatılmasını talep eden firma gerekli hazırlıkları yapar. Bunun için Türk Barter’ın istediği dokümanlar; Üyelik Sözleşmesi 2 adet, Üye bilgi formu, Arz Bildirim Formu, Talep Bildirim Formu, Satış Yapılması Hedeflenen Firma Bilgileri Formu, Satınalma yapılan Referans Firma Bilgileri Formu, Faks Taahhütnamesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi, Faaliyet belgesi. Başlangıçta bu evraklar talep edilirken, ileride teminata dayalı bir alım işlemi yani kredi kullanımı söz konusu olduğunda mali ve kredi incelemesine kaynak teşkil edecek resmi onaylı dokümanlar da talep edilir.  İstenen Evraklar hazırlandığında Türk Barter genel merkezine Broker aracılığı ile müracaat yapılır. Her müracaat Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Onaylanmış her müracaat için bir Barter hesabı açılır.

Arz ve Talep Bilgilerinin Duyurulması 

Barter Ortak Pazarına dahil olan her firmaya ait olan arz ve talep bilgileri Barter otomasyon sistemine kaydedilir. Arzlar özellikle e-mail, faks, çeşitli yayın organları ve internet aracılığı ile sisteme dahil diğer üyelere bildirilir. Barter Otomasyon sistemi hem kendisi tarafından ve hem de Barokerlar aracılığı ile karşılaştırma yapar. İncelemeler neticesinde karşılaştırılan her arz talep bir muhtemel işlem olarak algılanır. Bu yapı ayrı bir alanda otomatik takibe alınır.

Seans Takibi 

Arz ve Talep karşılaştırması neticesinde muhtemel Barter işlemleri seans kapsamına alınır. Bu süreçte taraf üyeler Türk Barter Brokerları aracılığı ile bir araya getirilir. Barter İşleminin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği ve danışmanlığını sunarlar.

Yetki Kodu Talebi 

Alıcı ve Satıcı üye anlaşmayı sağladıklarında Satıcı üye Türk Barter Merkezini arayarak Barter işlemi hakkında bilgileri sunar ve onay talep eder. Türk Barter Kredi Risk bölümü bu talebi incelemeye alır. Belirli değer altında olan işlemler talep anında neticelendirilirken, bir limit üzeri olan işlemler inceleme sürecine dahil edilir. Özellikle alıcı üyenin yeterli krediye sahip olup olmadığı araştırılarak şartlar uygun ise yetki kodu verilir. Yetki Kodu iletim sistemi işlem miktarına göre güvenlik unsurları kullanılır.

Barter Çeki

Satıcı üye temin ettiği yetki kodu bilgisini alıcı üyeye ileterek Barter Çeki kesmesini talep eder. Barter Çeki, barter işlemlerinin gerçekliğini ve muhasebeleştirilmesini sağlayan kıymetli bir evraktır. Barter Çeki uygulamada üç nüsha kullanılır. Çek alıcı, satıcı ve Türk Barter taraflarına iletilir. Bu faaliyet sistem tarafından Satıcı sorumluluğuna verilmiştir. Barter işlemlerine ait çek nüshaları Türk Barter Merkezine ulaştığı zaman Barter işlemi kesinlik kazanır. Hesap kapatılarak işlem sonu yapılır.

Barter İşleminin Kaydedilmesi 

Barter işlemini gerçekleştiren üyelerin Barter hesapları Türk Barter tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter işlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Barter İşlemi neticesinde satış yapan üye Türk Barter hesaplarında alacaklandırılır. Eş zamanlı olarak aynı işlemdeki alıcı üye borçlandırılır.

 


Copyright © TurkBarter International A.S.